— Suvi Reijonen

Vihreät päättivät jäsenäänestyksestä puheenjohtajavalinnassa

Vihreät järjestävät ensi kertaa, ensimmäisenä puolueena Suomessa jäsenäänestyksen puheenjohtajavalinnasta. Jäsenäänestys järjestetään keväällä 2009, jos määräaikaan mennessä asetettuja puheenjohtajaehdokkaita on useampi kuin yksi.

Puoluekokous hyväksyi tänä vuonna yksimielisesti aloitteen, jonka mukaan puolueen puheenjohtajan valinnasta vuoden 2009 puoluekokouksessa järjestetään jäsenäänestys. Vihreiden puoluehallitus päätti kokouksessaan 14.11. jäsenäänestyksen toteutustavasta. Äänestys toteutetaan ennen puoluekokousta postitse. Äänet lasketaan ja tulos julkistetaan puoluekokouksessa lauantaina.

- Jäsenäänestys merkitsee vallan antamista suoraan niille, joille se kuuluukin, eli jäsenistölle. Vanhat puolueet eivät ole vielä uskaltaneet tätä tehdä, puoluesihteeri Panu Laturi sanoo.

Jäsenäänestyksessä äänioikeutettuja ovat hallituksen päätöksen mukaan sekä vuonna 2008 että 31.3.2009 mennessä jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet. Äänestyksessä käytetään nk. preferenssivaalitapaa, jossa äänestäjä asettaa ehdokkaat suosikkijärjestykseen ja ottaa siten kantaa kaikkien ehdokkaiden "paremmuusjärjestykseen".

Jäsenäänestys on juridisesti neuvoa-antava. Varsinaisen valinnan tekee puoluekokous jäsenäänestyksen pohjalta.

Mikäli jäsenäänestykseen äänestysprosentti jää alle 50 prosentin, jäsenäänestystä ei oteta huomioon.

Vihreiden seuraava puoluekokous on 16.-17.5.2009.
Jaa sivu: