— Katja Alvoittu

Vihreiden finanssiaamiaisella etsittiin uuden sääntelyn avaimia

Vihreät aloitti talousteemaisten aamiaistilaisuuksien sarjan Eduskunnassa viime torstaina. Ensimmäisen tilaisuuden kuuma teema oli kansainvälinen talouskriisi.

Yhtenä finanssikriisin syynä on pidetty riskiarvioinnin täydellistä pettämistä. Unohdettiin, että riski ei katoa minnekään, vaikka sen pilkkoisi, piilottaisi tai vakuuttaisi.

Finanssiaamiaisen avannut kauppakorkeakoulun professori Vesa Puttonen totesi johdannaismarkkinoiden mahdollistaneen sen, että riski lopulta kasvoi niinkin suureksi.


- Kun osa riskistä vakuutettiin, se mahdollisti lisäriskin ottamisen. Seurauksena pankkien oma pääoma laski jossakin tapauksissa 10 prosentista jopa 2-3 prosentin tasolle, Puttonen kuvasi johdannaismarkkinoiden vaikutusta pankkien vakavaraisuuden heikkenemiseen.

Kymmenessä vuodessa johdannaismarkkinat ovat kasvaneet tyhjästä 60 biljoonaan dollariin, mikä vastaa maailman bruttokansantuotetta. Liian suuri riskinotto voi realisoituessaan vaarantaa koko systeemin niin kuin nyt oli käydä.

Veroparatiiseista kirjan kirjoittanut Matti Ylönen katsoi, että tiukempi markkinoiden sääntely ei tehoa ellei samalla puututa veroparatiiseihin.

- Niin kauan kuin veroparatiiseja on, tiukempaa sääntelyä pakenevat voivat siirtyä sinne, Ylönen totesi.

Aamiaisen emännöinyt Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anni Sinnemäki haastoi aamun alustajat pohtimaan, mitä pitää tehdä jotta vastaavilta kriiseiltä voidaan tulevaisuudessa välttyä.

Puttonen katsoi, että riskinoton pitäisi olla läpinäkyvämpää eikä sitä saisi tehdä vakavaraisuuden kustannuksella. Ylösen mielestä pankkien välille voitaisiin palauttaa osa vanhoista raja-aidoista. Näin saataisiin vähennettyä nykyjärjestelmään liittyviä intressiristiriitoja.

Keskustelussa tultiin myös siihen tulokseen, että rahoitustarkastus pitäisi saada pelkääjän paikalta kuskin paikalle.

Jokaisella aamiaisella asiantuntijoilta pyydetään kommentteja Vihreisiin hypoteeseihin finanssikriisistä.

Alla näistä ensimmäiset:

1. Finanssikriisin taustalla on riskiarvioinnin täydellinen pettäminen. Koska markkinat eivät ole onnistuneet arvioimaan riskejä, vastuuta arvioinnista on siirrettävä julkisille toimijoille.

2. Samalla finanssimarkkinoiden läpinäkyvyyttä on parannettava, sillä tiedon puute tekee riskien piilottamisen ja pienentämisen helpommaksi. Läpinäkyvällä kirjanpidolla on päästävä käsiksi myös veroparatiiseihin.

3. Lyhyen aikavälin voitontavoitteluun tähtäävät finanssimarkkinat toteuttavat yhä huonommin alkuperäistä tehtäväänsä resurssien allokoijina. Spekulatiiviset rahoitusinstrumentit houkuttavat pääomaa enemmän kuin reaalitalouden toimijat. Transaktioita verottamalla voidaan puuttua sijoitusten lyhytaikaisuuteen. 

Katja Alvoittu
kirjoittaja on Vihreän eduskuntaryhmän poliittinen sihteeri

 

 

 

Jaa sivu: