— Suvi Reijonen

Vihreiden puoluehallitus työmarkkinatuesta: Perusturva ei saa olla puolison armoilla

Vihreiden puoluehallitus vaatii parannuksia parisuhteessa elävien työttömien työmarkkinatukeen. Nyt työttömien perusturvan taso riippuu puolison tuloista. Parisuhteessa elävä työtön on vaarassa jäädä kokonaan ilman tukea, jos puoliso ansaitsee yli 2 400 euroa kuukaudessa.

- Katson, että perusturvan pitäisi olla vahvemmin jokaiselle henkilökohtainen. Kenenkään työttömyysturvaa ei pitäisi leikata sillä perusteella, että puoliso pystyy elättämään kumppaninsa. Jokaisen oikeudella omaan turvaan varmistetaan, ettei kukaan täysi-ikäinen ole täysin riippuvainen toisen avusta, toteaa Vihreiden puheenjohtaja,
työministeri Tarja Cronberg.

Kelan tuore tutkimus aiheesta kertoo, että työttömyysturvan tarveharkinta on poikkeuksellinen ilmiö Suomen muuten hyvin yksilöllisessä sosiaaliturvassa. Vuonna 2005 puolison tulot leikkasivat yli 17 000 työttömän tukea. Heistä 71 prosenttia oli naisia.

- Perusturvan henkilökohtaisuuden vahvistaminen luo myös sukupuolten välistä tasa-arvoa, Cronberg tähdentää.

Poistamalla työmarkkinatuen tarveharkinta voidaan vähentää myös kannustinloukkuja. Kahden työttömän taloudesta työhön siirtyvän palkan on oltava suhteellisen korkea, jotta se korvaa myös puolison tuenmenetykset.

- Näistä talouksista ei kuitenkaan useimmiten siirrytä palkkahaitarin yläpäähän, pikemminkin alapäähän. Taloudellinen tilanne saattaakin työhön siirtymisestä huolimatta pysyä ennallaan tai parantua vain hiukan. Tällaiset kannustinloukut on purettava, jos tavoittelemme hyvää työllisyyttä, Cronberg vaatii.

Työmarkkinatuki on samansuuruinen kuin työttömän peruspäiväraha. Tukea saavat ne työttömät, jotka ovat saaneet enimmäismäärän työttömyyspäivärahaa tai eivät täytä ns. työssäoloehtoa.
Jaa sivu: