— Katja Alvoittu

Finanssikriisi, Glass-Steagall -laki ja sääntelyn rajat

Sarjan viimeisellä finanssiaamiaisella puhuttiin mm. pankkien raja-aitojen palauttamisesta, omistajuuden vahvistamisesta ja sääntelyn mahdollisuuksista.

Tutkija Pekka Sauramo tuki ajatusta pankkien raja-aitojen palauttamisesta ja muistutti, että sama johtopäätös tehtiin myös 1930-luvun laman jälkeen.

Tuolloin Glas-Steagall -lailla erotettiin talletuspankit ja investointipankit toisistaan. Oikeus luotonantoon jäi vain talletuspankille, eikä talletuksia voinut siirtää investointipankeille. Näin talletuspankki oli sidottu asiakkaan takaisinmaksukykyyn, ja siksi siitä kiinnostunut.

Tämän säikeen katkeaminen on yksi syy nykyisen kriisin taustalla, ja sen palauttaminen yksi mahdollisuus ehkäistä vastaavien kriisien syntyä tulevaisuudessa.

Omana teesinään Sauramo esitti, että sen sijaan, että veronmaksajat kantavat riskin jälkikäteen (mm. pankkituen kautta), ne tekisivät sen etukäteen. Tämä tarkoittaisi veronmaksajien omistajuuden vahvistamista rahoituslaitoksissa.

Tutkija Ville-Pekka Sorsa piti nykyistä kriisiä myös modernin kirjanpidon kriisinä. Nykyiset kirjanpitosäännöt - ja veroparatiisien olemassaolo - mahdollistivat osaltaan sen, että kriisi saattoi levitä niin laajalle. Kun riskit pystyttiin piilottamaan taseiden ja sääntelyn ulkopuolelle, niitä ei tavallaan ollut.

Vaikka Sorsakin peräänkuulutti uutta sääntelyä, muistutti hän samalla sääntelyn rajoista: markkinoiden luonteeseen kuuluu vallan kasautumista, suhdanteiden vaihteluita ja muiden toimijoiden imitaatiota. Siksi vastausta kriisien ehkäisyyn tulisi hakea myös vähentämällä meidän riippuvuutta rahoitus-markkinoiden toiminnasta.

Sääntelyn voimattomuudesta kertoo Sorsan esimerkiksi se, että myös suhteellisen tiukasti säännellyt suomalaiset eläkeyhtiöt Fennia ja Varma ovat molemmat sijoittaneet yli 10 prosenttia sijoitusvaroistaan hedge-rahastoihin, joiden sisällöstä ei tiedetä juuri mitään.

Finanssiaamiaisen isännöi Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Ville Niinistö.

Jokaisella aamiaisella asiantuntijavierailta pyydetään kommentteja Vihreisiin hypoteeseihin. Alla tämän viikon hypoteesit:

1. Pankkijärjestelmän raja-aidat on palautettava niin, että talletus-, investointi- ja vakuutustoiminta pysyvät irrallaan toisistaan.

2. Hyvä kannustinjärjestelmä kannustaa hallittuun riskinottoon, joka on kestävää myös pidemmällä aikajänteellä. Omistajan etu on läpinäkyvät kannustimet, jotka eivät kannusta tiedon pimittämiseen.
3. Kotimaisten eläkeyhtiöiden sijoittamista koskevat säännöt on harkittava uudelleen. Sääntöjä tulisi tiukentaa niin, että joitakin sijoituksen osa-alueita suljetaan pois liian suuren riskin tai kohteen epäeettisyyden takia.

Katja Alvoittu
Kirjoittaja on Vihreän eduskuntaryhmän poliittinen sihteeri

Jaa sivu: