— Tanja Remes

Hassi: Rakennuspalikat EU:n tulevalle ilmastopolitiikalle on nyt luotu

 

Satu Hassi on iloinen ja helpottunut siitä, että EU:n ilmastopaketti hyväksyttiin tänään Euroopan parlamentin täysistunnossa Strasbourgissa. Paketti saa lain voiman, kun ministerineuvosto vielä muodollisesti vahvistaa neuvoston ja parlamentin välillä neuvotellun kompromissin.

"Ilmastopaketti on kansainvälisesti tärkeä virstanpylväs, vaikka se vesittyikin matkan varrella ja vaikka se jäi kohtalaisen kauas siitä, mitä ilmaston tutkijoiden mukaan pitäisi tehdä, ja myös kauas Euroopan parlamentin esittämistä vaatimuksista", Satu Hassi totesi. "Tänään hyväksytty kompromissi parlamentin ja EU:n ministerineuvoston välillä pitää kuitenkin nähdä vasta alkuna EU:n ilmastopolitiikalle tulevina vuosikymmeninä, ei päätepisteenä", Hassi jatkoi.

"Nyt lukkoon lyöty lakipaketti on perusrakenteeltaan hyvä, mutta sen päästövähennystavoitteet jäivät riittämättömiksi. Niitä pitää tiukentaa sitten, kun seuraava kansainvälinen ilmastosopimus on solmittu. Hyvät rakennuspalikat tiukennettuja ilmastotavoitteita varten ovat nyt olemassa ", Hassi selvitti.

"On tärkeä uudistus, että sähköyhtiöt vanhoissa EU-maissa joutuvat vuoden 2013 alusta ostamaan kaikki päästöoikeutensa ja että Puolalle ja muille uusille jäsenmaille myönnetyt poikkeukset ovat määräaikaisia. Sähköntuotannossa ilmaisen saastutuksen aika on siis pian ohi", Hassi jatkoi.

"On valitettavaa, että muu teollisuus sai kovin avokätiset lupaukset ilmaisista päästöoikeuksista. Mutta on tärkeää, että vuosittain aleneva päästökatto koskee koko teollisuutta. On myös hyvä, että päästöoikeuksien ilmaisjako on voimassa vain seuraavan kansainvälisen ilmastosopimuksen solmimiseen asti. Lakiin on kirjattu periaate kaiken teollisuuden siirtymisestä asteittain maksullisiin päästöoikeuksiin", Hassi selvitti.

"Päästökaupan ulkopuolisilla aloilla, kuten liikenteessä ja lämmityksessä EU:n jäsenmaat saivat aivan liian väljät valtuudet ulkoistaa päästövähennyksiä kehitysmaihin", Hassi moitti. "Mitään maata ei kuitenkaan pakoteta ostamaan päästöhyvityksiä kehitysmaista. Viisaat hallitukset investoivat kotimaassaan joukkoliikenteeseen ja raidekuljetuksiin sekä panevat vauhtia rakennusten energiaremontteihin. Näin saadaan aikaan päästövähennyksiä, jotka pysyvät kotimaassa. Myös investoinnit ja työpaikat tulevat tällöin kotimaahan", Hassi selvitti. "On muutenkin lyhytnäköistä luottaa liikaa ulkomailta ostettuihin päästöhyvityksiin, koska ne pitää vuosi vuodelta ostaa aina uudestaan, toisin kuin kotimaassa aikaansaadut pysyvät päästövähennykset", Hassi jatkoi.

"Kokonaisuutena hyväksytty uusiutuvan energian direktiivi, päästökaupan uudistus ja EU-maiden muiden päästöjen "taakanjako" ovat iso askel kohti sitä uutta teollista vallankumousta, joka on tehtävä, jotta yhteiskunnat pystyisivät jatkamaan olemassaoloaan", Hassi totesi. "Laki sisältää lineaarisen päästöuran sekä sitovat vuotuiset päästökatot - ensimmäistä kertaa EU-lainsäädännössä ja koko maailmassa."

"Olen hyvin toiveikas sen suhteen, että muutaman viikon päästä, Obaman astuttua presidentin virkaan, myös USA liittyy mukaan ja kansainvälinen ilmastonsuojelu siirtyy aivan uusille kierroksille", Hassi jatkoi.

Jaa sivu: