— Vesa Saarinen

Sähköisen viestinnän tietosuojalakiin liittyviä kysymyksiä Vihreistä näkökohdista

On ongelmallista, että lakiesitys on osa huolestuttavaa kehitystä, jossa yritysten intressit
vaikuttavat lainsäädäntöön ja viranomaisten valtuuksia ja tehtäviä ollaan siirtämässä yrityksille; sähköisen viestinnän tietosuojalaissa tämä tehdään kaventamalla tärkeää perusoikeutta yksityisyyden suojasta

Oikeusvaltioperiaatteiden kannalta on ongelmallista, jos asianosainen tekee sähköisen viestinnän tietosuojalain perusteella päätöksiä tutkintaan liittyen tai huolehtii tutkinnasta; lisäksi tietovuodot ovat yrityksen julkisuuskuvan kannalta kiusallisia, jolloin on todennäköistä, että niitä pyritään lain turvin hoitamaan yhtiön sisäisin toimenpitein

Yrityssalaisuuksien suojaaminen olisi voitu hoitaa lisäämällä poliisin toimivaltuuksia pakkokeinolain uudistamisen yhteydessä, jolloin tunnistetietojen käsittely olisi ollut selkeämmin laillisuusvalvonnan piirissä

Julkisuudessa on väitetty, ettei esimerkiksi taloyhtiössä voida lain perusteella käsitellä tunnistetietoja; viestintäministeri Suvi Lindén kuitenkin toteaa vastauksessaan Effin julkiseen kirjeeseen, että tunnistetietojen käsittely on tiettyjen, käytännössä helposti täytettävien ehtojen täyttyessä täysin mahdollista muun muassa taloyhtiöissä, kirjastoissa ja yliopistoissa.

Siitä, miten korkea kynnys tunnistetietojen käytölle on, liikkuu ristiriitaisia tietoja; mikäli kynnys on korkea, johtaa se siihen, että vain suuryrityksillä on mahdollisuus  yrityssalaisuuksien vuotamisen selvittelyyn sähköisen viestinnän tietosuojalain perusteella

Todellisuudessa lailla tuskin voidaan selvittää yrityssalaisuuksien vuotamista, sillä on epätodennäköistä, että koulutetut asiantuntijat lähettäisivät työsähköpostilla yrityssalaisuuksia työnantajiensa kilpailijallle - tunnistetiedot eivät välttämättä riitä edes esitutkintakynnyksen ylittymiseen. Vaasan yliopiston oikeustieteen professori Asko Lehtonen HS 25.11.: "Pelkillä liikennetiedoilla eli sillä, että joku on lähettänyt jotain ulkopuoliselle, ei ole mitään rikosoikeudellista näyttöarvoa. Eihän pelkkä liikennetieto siitä, että joku on mennyt ravintolaan autolla synnytä olettamusta syyllistymisestä rattijuopumukseen".

Lain hyviä puolia ja lakiin liittyviä väärinkäsityksiä:


- yrityssalaisuuksien vuotaminen on todellinen ongelma, johon kannattaa yrittää
puuttua

- yllä mainituista syistä lain merkitys saattaa olla käytännössä vähäinen: mahdollisesti se koskee vain pientä määrää yrityksiä, eikä se tule johtamaan poliisitutkintoihin tai syytteisiin

- hyvää on se, että sähköpostiviestien automaattinen analysointi roskapostin, virusten ym. suodattamiseksi kirjataan lakiin; tähän astihan kaikki ilman viestien vastaanottajan erillistä lupaa viestejä suodattaneet tahot eduskuntaa myöten ovat rikkoneet systemaattisesti lakia. 
Jaa sivu: