— Suvi Reijonen

Sumuvuori ryhmäpuheessa budjetin palautekeskustelussa: Nyt on edistettävä uusien viherkaulustyöpaikkojen syntymistä

Vihreä eduskuntaryhmä katsoo, että nyt on tehtävä politiikkaa, joka rajoittaa käsillä olevan taantuman kielteiset vaikutukset mahdollisimman pieniksi. Samanaikaisesti taantuman torjunnan kanssa tulee edistää uusien, ympäristöystävällisten viherkaulustyöpaikkojen syntymistä.

- Emme saa toistaa 90-luvun laman hoidossa tehtyjä virheitä. Silloin syrjäytettiin noin 100 000 ihmistä pitkäaikaistyöttömyyteen ja kymmeniä tuhansia yrittäjiä velkavankeuteen. Tarvitsemme paniikkisäästämisen sijasta elvytystä. Pitkän päälle on halvempaa elvyttää velaksi kuin hoitaa työttömyyttä ja pahoinvointia velaksi. Tähän elvytykseen hallitus onkin talousarvioesityksellään lähtenyt, ja jatkossa elvytystoimia tarvitaan ja tehdään vielä lisää, kansanedustaja Johanna Sumuvuori totesi Vihreiden ryhmäpuheessa budjetin palautekeskustelussa.

Vihreä eduskuntaryhmä painottaa, että kun taloudelliset ajat ovat epävarmat, on entistä tärkeämpää panostaa ihmisten hyvinvointiin ja jaksamiseen. Erityisesti nuorten pahoinvointiin on puututtava ripeästi. Muuten syrjäytetyistä nuorista kasvaa syrjäytyneitä aikuisia. 

Taantuma ei voi olla tekosyy hellittää ilmastotavoitteista, vaan mahdollisuus edistää niiden saavuttamista.

- Talousarvioesitykseen sisältyvän veroelvytyksen lisäksi on elvytettävä investoimalla kotimaassa työllistävään infrastruktuuriin. Voimakkaat panostukset ratoihin ja uusiutuvaan energiaan torjuisivat samalla ilmastonmuutosta, joka on käsillä olevaa taantumaa monin verroin suurempi ongelma.

Vihreän eduskuntaryhmän mielestä nyt aika edistää erityisesti niitä ratainvestointeja, jotka pystytään saamaan työllisyyttä ajatellen nopeasti liikkeelle.

- Perusradanpidon lisäinvestointien lisäksi on aiheellista harkita suurten kaupunkien raideliikenteen kehittämistä. Hallituksen päätöksellä kehäradan rakentaminen aloitetaan ensi vuonna. Nyt on myös hyvä aika laittaa homekoulut, liikuntapaikat ja muut julkiset rakennukset kuntoon.

Taantuma on leikannut metalliteollisuuden tilauskantaa peräti neljänneksellä vuoden takaisesta. Metalli- ja sähkömiehet voidaan pitää töissä tarttumalla uusiutuvan energian tarjoamiin mahdollisuuksiin. Uusiutuvan energian varaan voidaan myös luoda työpaikkoja alueille, joita teollisuuden rakennemuutos on kohdellut kaltoin.

- Winwindin Haminassa aloittama tuulivoimaloiden valmistus on hyvä esimerkki viherkaulustyöpaikkojen mahdollisuuksista Suomelle. Tehdas työllistää alkuvaiheessa 240 ja vuoteen 2011 mennessä lähes 400 ihmistä. Lisäksi tehtaan vaikutus työllisyyteen kotimaisten alihankkijoiden kautta on merkittävä. Uusiutuvaan energiaan verrattuna ydinvoima on surkea työllistäjä, Sumuvuori huomautti.

Puhe kokonaisuudessaan verkossa

Jaa sivu: