— Suvi Reijonen

Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtajisto finanssimarkkinoiden sääntelystä: Riskien piilottelun päätyttävä

- Veroparatiisien kitkeminen on olennainen osa uutta sääntelyä

Vihreä eduskuntaryhmä järjesti marras-joulukuussa sarjan finanssiaamiaisia, joilla etsittiin avaimia finanssimarkkinoiden kestävään sääntelyyn.

Ensimmäisellä kerralla purettiin erityisesti sitä, miten markkinoiden riskiarviot pettivät ja miten riskejä yritettiin hallita. Samalla valotettiin veroparatiisien merkitystä kriisin synnyssä ja leviämisessä. Toisella tapaamisella teemana oli pankkien valvonnan parantaminen. Kolmannella aamiaisella pohdittiin syvemmin pankkitoiminnan muutosten ja kirjanpitosääntöjen roolia kriisin mahdollistajana.

Johtopäätös aamiaissarjalta on, että riskiarviointia on selvästi tiukennettava. Vastaisuudessa osa riskiarviointia voi myös siirtyä julkiselle vallalle. Olennaista on, että kaikki riskit ovat näkyviä, ja sitä kautta tietoisesti otettuja.

- EU-tasolla tarvitaan parempaa tiedonvaihtoa, mutta myös valvontavastuuta tulee siirtää kansalliselta tasolta unionin piiriin, esittää eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Ville Niinistö.

Monet asiantuntijat pitävät yhtenä talouskriisin taustasyistä veroparatiisien kautta harjoitettua varjotaloutta. Veroparatiisit myös osaltaan mahdollistivat sen, että kriisi saattoi levitä näin laajalle.

- On ehdottoman tärkeää, että EU:sta löytyy nyt riittävästi tahtoa avata nämä salaisuuksien verhot. Niin kauan kun veroparatiiseja on, tiukempaa sääntelyä pakenevat voivat siirtyä sinne, toteaa ryhmän puheenjohtaja Anni Sinnemäki.

Puheenjohtajisto katsoo, että johdonmukaisuuden nimissä myös kotimaisten eläkeyhtiöiden sijoittamista koskevia sääntöjä on harkittava uudelleen. Pohdinta sopisi hyvin osaksi laajempaa eläkerahastolainsäädännön kokonaisuudistusta, jonka yhteydessä tulisi arvioida erityisesti sitä, onko joitakin sijoituksen osa-alueita syytä sulkea pois liian suuren riskin tai kohteen epäeettisyyden takia.

- Esimerkiksi suhteellisen tiukasti säännellyt suomalaiset eläkeyhtiöt Fennia ja Varma ovat molemmat sijoittaneet yli 10 prosenttia sijoitusvaroistaan riskipitoisiin hedge-rahastoihin, joiden sisällöstä ei tiedetä juuri mitään, huomauttaa varapuheenjohtaja Janina Andersson.

Kolmantena johtopäätöksenä aamiaiselta jäi tarve läpinäkyvämpään kirjanpitoon. Kirjanpitosääntöjen uudistaminen on ollut alan suurten yritysten käsissä, mutta myös julkisen vallan tulisi päästä mukaan uudistustyöhön.

Finanssimarkkinoiden sääntelyn uudistaminen on työn alla G20 - ryhmässä. EU:n
linjauksia valmistellaan talous- ja valtiovarainministereiden Ecofin-neuvostossa.

Aamiaisilla kuullut asiantuntijat olivat Vesa Puttonen (Helsingin kauppakorkeakoulu), Matti Ylönen (Kepa), Anneli Tuominen (Rahoitustarkastus), Ville-Pekka Sorsa (Oxfordin yliopisto) ja Pekka Sauramo (Palkansaajien tutkimuslaitos). Asiantuntijoita pyydettiin samalla kommentoimaan Vihreitä hypoteeseja paremmasta sääntelystä.

Linkit aamiaisilta tehtyihin verkkokolumneihin, joista löytyvät myös
aamiaisilla esitetyt hypoteesit:

1. aamiainen
2. aamiainen
3. aamiainen
Jaa sivu: