— Suvi Reijonen

Vihreiden puoluehallitus vaatii ratkaisuja maahanmuuton ongelmiin: Kanadasta otettava mallia maahanmuuton hyvistä käytännöistä

Vihreiden puoluehallitus on tyytyväinen, että maahanmuuttajien kotoutumisesta on virinnyt keskustelua. Etenkin suuret puolueet ovat tähän asti olleet haluttomia käsittelemään koko asiaa. Puoluehallitus katsoo, että onnistunut kotoutuminen vaatii käytännöllistä ongelmia ratkaisevaa kotoutumispolitiikkaa.

- Kotoutumisen hyvät käytännöt ovat pitkälti tiedossa ja mallia voidaan hakea maailmalta. Hallitusohjelmaan kirjattu yhteistyön lisääminen Kanadan kanssa antaa tähän erinomaiset lähtökohdat. Kanadasta löytyy erinomaisia esimerkkejä maahanmuuton hyvistä käytännöistä. Ongelmissa kieriskelyn sijaan nyt on pistettävä vauhtia ratkaisuihin, vaatii Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anni Sinnemäki.

Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden määrä nousee nykyisen maahanmuuton tahdilla Helsingissä 25 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Vihreät pitävät onnistuneen kotoutumisen keskeisimpinä tekijöinä kielenopetusta, työllistymistä ja yhdenvertaisuutta.

- Maahanmuuttajien pääsy suomen tai ruotsin kielen opetukseen ei edelleenkään toteudu riittävällä tavalla. Kielen oppiminen on kotoutumisen lähtökohta ja myös Suomeen muuttavien velvollisuus. Erityisesti pitää huolehtia siitä, etteivät jotkut ryhmät, kuten kotiäidit, jää kokonaan kielenopetuksen ulkopuolelle, sanoo Sinnemäki.

Hallitusohjelman mukaan pääkaupunkiseudulle ja muille merkittäville maahantuloalueille laaditaan yhdessä valtion ja seudun kuntien kanssa pilottiohjelma maahanmuuttajien kotouttamisen edistämiseksi. Eduskunta lisäsi pilottihankkeen toteuttamiseen miljoonan euron määrärahan, mistä Vihreät ovat tyytyväisiä.

Pääkaupunkiseudulla hyvän kotoutumisen esteitä raivaavan kuntien ja valtion välisen aiesopimuksen tielle on ilmaantunut hankaluuksia. Kunnat aikovat rahoittaa aiesopimuksella lisää henkilöstöä maahanmuuttajien henkilökohtaiseen ohjaukseen, mutta valtion tuottavuusohjelman mukaisesti työvoimatoimistojen työpaikkoja tulee pikemminkin vähentää. Puoluehallituksen mukaan valtion tuottavuusohjelman tulee tässä tapauksessa joustaa, koska työttömyys on lisääntymässä ja kotoutumisen epäonnistumisesta seuraa muita ongelmia.

- Maahanmuuttajat, kuten muut vaikeammin työllistyvät ryhmät, tarvitsevat työvoimatoimistoissa riittävää henkilökohtaista ohjausta. Tämä on ensiarvoisen tärkeää etenkin nyt, kun työllisyysnäkymät ovat heikentyneet. Samalla on muistettava, että väestön ikääntymisen aiheuttama työvoiman vähentyminen ei katoa mihinkään taantuman myötä, muistuttaa Sinnemäki.

Vihreiden mielestä yhdenvertaisuus ja kansalaisuuden saaminen ovat onnistuneen kotoutumisen kannalta välttämättömiä. Kansalaisuuden saamista on helpotettava. Suomessa asuu jo kymmeniä tuhansia ihmisiä, jotka kansalaisuuden puutteen takia joutuvat jatkuvasti kohtuuttoman eriarvoiseen asemaan.

- Yhdenvertaisuus merkitsee maahanmuuttajien kohtelua yksilöinä, ei jonkun tilastollisen ryhmän jäseninä. Samalla se tarkoittaa, ettei tästä sitoumuksesta tehdä poikkeuksia esimerkiksi kulttuurin varjolla, sanoo Sinnemäki.
Jaa sivu: