— Suvi Reijonen

Vihreiden tasa-arvotyöryhmä: Uusi nimeämiskulttuuri kunnallisiin luottamuselimiin

Kunnissa nimetään pian paljon luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita. Tärkeä edistysaskel oli, kun luottamushenkilöpaikat sukupuolikiintiöitiin. Kuitenkin naisten osuus esimerkiksi kunnanjohtajissa ja luottamuselinten puheenjohtajissa on yhä pieni. Vihreiden tasa-arvotyöryhmä edellyttää, että sukupuolten tasa-arvo huomioidaan lautakuntien, valtuustojen ja muiden toimielinten puheenjohtajuuksia jaettaessa.

Kuntaliitosten myötä naispuolisten kunnanjohtajien määrä tulee edelleen vähenemään, sillä naiset ovat useammin pienten, lakkautuslistalla olevien kuntien johtotehtävissä. Usein sukupuolikiintiöinnin ulkopuolelle jäävät väliaikaisesti nimetyt mutta pysyvää valtaa käyttävät seudulliset päätöksentekoelimet, joiden jäsenet koostuvat esimerkiksi kunnanjohtajista tai hallitusten puheenjohtajista. Sukupuolikiintiöitä on noudatettava myös niissä.

On määrätietoisesti pyrittävä sukupuolten tasavahvaan osuuteen kuntien ylimmissä luottamus- ja virkamiespaikoissa; tästä puolueiden pitäisi sopia yhdessä.

- Naisia ja miehiä on myös rohkaistava sukupuolelleen epätyypillisiin johtotehtäviin, perinteisimpänä esimerkkinä naisia teknisen lautakunnan puheenjohtajistoon, kehottaa työryhmän puheenjohtaja Raimo Tuomainen.
Jaa sivu: