— Suvi Reijonen

Cronberg esitteli Vihreän vision laman torjumiseksi: Suomi uusille raiteille

Vihreiden puheenjohtaja Tarja Cronberg esitti aamiaistilaisuudessa Vihreän ohjelman taantuman taittamiseksi peilaten sitä Vanhasen esittämään ”Työtä Suomessa” -visioon. Cronberg painotti, että akuutin talouskriisin ratkaisut on yhdistettävä ennen kaikkea ilmasto- ja energiakriisin ratkaisuihin.

Cronberg kiitti Vanhasen ohjelmaesitystä siitä, että esitys korostaa kotimaisen työn merkitystä sekä satsauksia tutkimukseen ja kehitykseen. Vihreässä ajattelussa on kuitenkin suuria eroja verrattuna Vanhasen esitykseen.

- Vanhasen mallissa ei ole ajateltu aidosti ilmastoa. Samoin kuin 90-luvun lamasta noustiin tietoyhteiskunnaksi, nyt meidän on tähdättävä ilmastonsuojelun ja ympäristöteknologian edelläkävijäksi, vähähiiliseksi yhteiskunnaksi. Kun julkisen vallan resursseja kohdennetaan, kohdennusten on tuettava ja tuotettava sellaista uutta, joka tähtää tuohon päämäärään. Vanhasen esittämä ”kolmas tie” ei ole ilmastomyönteinen. Kyse on infrasatsausten siltarumpupolitiikasta, Cronberg arvioi.

Maailman investoinnit uusiutuvaan energiaan ovat kasvaneet kolmessa vuodessa 40 miljardista 71 miljardiin dollariin. Uusiutuvan energian markkinoille kannattaa tähdätä, koska siellä ovat tulevaisuuden kasvualat.  

- Biotalouden keskeisin elementti ovat investoinnit uusiutuvaan energiaan ja luonnonvarojen kestävä käyttö. Nyt on metsän uusi aika. Tuulivoiman markkinoiden eikä juuri muidenkaan “viherkaulustyöpaikkojen” määrän kasvulle näy rajoja. Tuulivoimalle tulee saada syöttötariffit, jotka kannustavat myös kotimarkkinoita ja energiayrittäjyyttä, Cronberg linjasi.

Suuri ero Vanhasen ja Vihreiden ajattelun välillä syntyy myös suhteessa palveluihin.

- Vanhanen sanoo, että pelkästään palveluiden varaan ei voi rakentaa. Vihreät näkevät, että jälkiteollinen yhteiskunta ja sitä myöten työllisyys rakentuu pitkälti palveluiden varaan. Kulutusta kannattaa nyt suunnata palveluihin ja kestävällä tavalla tuotettuihin tuotteisiin kuten ekosähköön, luomuun ja reilun kaupan tuotteisiin. 

 


 

Liitteenä oleva diasarja on Tarja Cronbergin puheenjohtaja-aamiaiselta. Puolueen puheenjohtajan aamiainen on vapaamuotoinen tilaisuus, jossa tämä suullisesti alustaa jostain kiinnostuksensa kohteesta tai ajankohtaisesta aiheesta ja jossa toimittajilla on mahdollisuus kysellä.

Jaa sivu: