— Suvi Reijonen

Cronberg: Hallituksen kanta Kela-maksun poistoon vielä auki

Vihreiden puheenjohtaja, työministeri Tarja Cronberg ei pidä Kela-maksun poistoesityksen läpimenoa kirkossa kuulutettuna. Hän muistuttaa, että asiasta ei vielä ole olemassa hallituksen yhteistä kantaa.

- Kansaneläkemaksun poistoesitystä ei voida pitää ratkaistuna ennen kuin selviää, miten siitä aiheutuva lähes miljardin euron vaje perusturvan rahoittamiseen saadaan katettua. Asiaa ei vielä ole käsitelty hallituksessa eikä siitä näin ollen ole olemassa hallituksen yhteistä kantaa, muistuttaa Cronberg.

Cronberg pitää työmarkkinajärjestöjen sopimassa paketissa myönteisenä sitä, että työeläkemaksuja korotetaan ja että se tehdään etupainotteisesti. Hän kuitenkin muistuttaa, että Tel-maksujen korottaminen olisi joka tapauksessa ollut edessä ennemmin tai myöhemmin. Sen vastinpariksi ei olisi tarvittu Kansaneläkemaksun poistamista.

- Kansaneläkemaksun poistamisen haitat ovat hyötyjä selvästi suuremmat. Esitys heikentää kiistämättä perusturvan, esimerkiksi kansaneläkkeiden rahoituspohjaa. Elvytystoimena Kela-maksun poisto ei myöskään täytä elvytystoimille asetettuja kriteereitä. Poistolla ei ole nopeita työllisyysvaikutuksia, se ei ole väliaikainen, eikä se luo uusia tulevaisuuden työpaikkoja, huomauttaa Cronberg.

Cronberg ottaa kantaa myös Sata-komitean ehdotuksiin.

- Sekä suhteellinen että absoluuttinen köyhyys on lisääntynyt. Sata-komitean työssä köyhyyden vähentäminen olikin yksi tärkeimmistä tavoitteista. Perusturvaa voidaan näidenkin linjausten pohjalta edelleen parantaa, jos tahtoa löytyy. Näillä ehdoilla rahaa vain tarvitaan huomattavasti enemmän, koska korotusta ei voi kohdentaa vain niille jotka eivät saa ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Tämäkin on yksi peruste vielä pyörtää yritysten Kela-maksun poisto.

Cronberg pitää tärkeänä toimeentulotuen perusosan siirtämistä Kelaan. Sillä turvattaisiin se, että tuen saavat myös kaikkein heikoimmassa asemassa olevat.

Jaa sivu: