— Suvi Reijonen

Vihreiden puoluehallitus: Toimeentulotuki siirrettävä Kelalle

Vihreiden mielestä liian moni joutuu edelleen turvautumaan toimeentulotukeen. Aivan liian moni tukea tarvitseva ja siihen oikeutettu ei kuitenkaan edes saa tätä sosiaaliturvan viimesijaiseksi tueksi tarkoitettua apua. Puoluehallitus katsoo, että sosiaaliturvan yksi keskeisimmistä uudistuksista olisikin toimeentulotuen perusosan maksatuksen siirto kuntien sosiaalitoimesta Kansaneläkelaitokselle.

- Toimeentulotuki edellyttää valtavaa paperisotaa tilanteissa, joissa elämä on muutenkin vaikeaa. Tukeen oikeutettujen kannalta siirto Kelalle olisi todella merkittävä apu. Esimerkiksi mielenterveyspotilaille toimeentulotuen haku voi olla ylivoimainen prosessi, kun nykyinen sosiaaliturva on terveellekin monimutkainen. Siirto Kelan yhdelle luukulle yksinkertaistaa ja yhtenäistää hajanaista sosiaaliturvaa, muistuttaa Vihreiden puheenjohtaja Tarja Cronberg.

Siirron hinnasta on esitetty erilaisia arvioita ja sitä on kokeiltu 90-luvulla. Toimentulotuen menot kasvoivat kokeilukunnissa vain prosenttiyksikön enemmän kuin koko maassa: 24 prosenttia vuodesta 1994 vuoteen 1996. Koko maassa nousu oli samana aikana 23 prosenttia. Kokeilun johtoryhmä kuitenkin arvioi, että siirron menoja lisäävästä vaikutuksesta ei saatu yksiselitteistä näyttöä. Kuntien välillä on suuria eroja, eikä Kela-siirron vaikutusta voi suoraan osoittaa. Vihreät pitävätkin julkisuuteen tullutta arviota siirron 450 miljoonan euron hinnasta vahvasti liioiteltuna.

- Toimeentulotuesta säästäminen ei ole hyve vaan vääryys. Oikeuteen perustuva turva saa myös maksaa, mutta ainakaan kokeilun perusteella siirto ei juurikaan nosta kustannuksia. Siirtoa vastustavien tulisi esittää parempi konsti köyhien auttamiseen, jos tämä ei käy. Köyhyys ei kannusta vaan lamauttaa – myös muuta taloutta. Pompottelu luukulta toiselle riittää jo, Cronberg sanoo.

Toimeentulotuki muodostuu perustoimeentulotuesta ja täydentävästä toimeentulotuesta. Lisäksi voidaan myöntää ehkäisevää toimeentulotukea. Puoluehallituksen mielestä täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki voivat edelleen jäädä kuntien hoidettaviksi. Niihin liittyy runsaasti ohjaavaa sosiaalityötä, minkä vuoksi käynnit sosiaalitoimessa ovat hyödyllisiä.

- Perusosan siirto Kelalle parantaisi kuntien sosiaalityöntekijöiden mahdollisuutta keskittyä asiakkaiden tilanteen arviointiin ja ohjaukseen paperisodan sijasta. Kela pystyy myös kuntia tarkemmin seuraamaan tukeen oikeutensa menettäneiden tilannetta, koska se selvittää jo nyt tulotietoja muun muassa asumistuen yhteydessä. Toimeentulotuen saajista huomattava osa saa Kelan kautta työttömyysturvaa tai asumistukea, jolloin heidän tarpeensa asioida sosiaalitoimistossa vähenee, Cronberg huomauttaa.

Toimeentulotukea myönnettiin vuonna 2007 yhteensä 217 842 kotitaloudelle ja 342 492 henkilölle. Edellisvuodesta tukea saavien kotitalouksien määrä supistui noin neljä prosenttia ja samoin myös henkilöiden määrä.

Lähde:
http://pre20031103.stm.fi/suomi/tiedote/tied97/ttkok.htm

Jaa sivu: