— Suvi Reijonen

Anni Sinnemäki ryhmäpuheenvuorossa lisätalousarvioesityksen lähetekeskustelussa

Arvoisa puhemies,

Hallitus on valinnut vahvan elvyttävän politiikan tien kansainvälisestä talouskriisistä selviämiseen. Vihreä eduskuntaryhmä on tyytyväinen korjausrakentamista ja koulutusta painottavaan ensimmäiseen lisätalousarvioon. Yritysten rahoitusmahdollisuuksien parantamisella huolehditaan, ettei terveitä yrityksiä ajeta konkurssiin viime laman tapaan.

Seinäjoki-Oulu-radan parantaminen, perusradanpidon määrärahojen nosto sekä satsaukset ammatilliseen koulutukseen ja työvoimapoliittiseen koulutukseen ovat oikeanlaista elvytystä. Tässä lisätalousarviossa esitetty politiikka on jatkoa hallituksen elvyttävälle talousarviolle. Esimerkiksi kotitalousvähennyksen korotus on osaltaan työllistänyt rakennusalalla tänä vaikeana aikana

Velkaelvytyksessä on käytettävä tarkkaa harkintaa. Elvytyspolitiikan on tuettava rakenteiden uudistamista. Toimenpiteiden on oltava työllistäviä investointeja tulevaisuuteen. Energiatehokkuuden parantaminen on tätä, samoin laajakaistaverkkojen rakentaminen. Nopeiden laajakaistayhteyksien ulottaminen koko maahan on hyvää aluepolitiikkaa.

Hallituksen taloutta elvyttävät toimet panevat liikkeelle yli miljardi euroa, kun mukaan otetaan kunnat ja yksityinen sektori. Yhteistyössä kuntakentän ja yritysten kanssa hallituksella on mahdollisuus saada aikaan paljon suurempi elvytysvaikutus kuin yksin toimimalla. Paketin työllisyysvaikutukset ovat realistisesti arvioidut. Vihreä eduskuntaryhmä on valmis myös lisäpanostuksiin, kunhan kohdistukset harkitaan tarkoin.

Arvoisa puhemies,

Useilla paikkakunnilla eletään vakavissa tunnelmissa suurten työllistäjien ilmoitettua lomautuksista tai irtisanomisista.

Hallitus laajentaa muutosturvaa koskemaan lomautettuja ja lisää työllisyysperusteisten investointien valtuutusta. Etenkin järkevään koulutukseen pääseminen on nyt varmistettava. Taantuma ei hidasta väestön ikääntymistä. Hyvä koulutus helpottaa työttömäksi jääneitä siirtymään alalta toiselle kun ajat paranevat.

Erityisen hankala tilanne on niillä paikkakunnilla, joiden talous ja hyvinvointi ovat riippuvaisia yhdestä suuresta toimijasta. Hallituksen elvytyspolitiikan on löydettävä vastauksia elinkeinorakenteen monipuolistamiseen näillä paikkakunnilla.

Metsäteollisuuden rakennemuutos ja siihen liittyvät irtisanomiset olivat käynnissä jo ennen taantumaa ja taantumasta huolimatta suomalaisen metsäteollisuuden on uudistuttava. Tämä edellyttää monipuolista ja kriittistä tutkimusta ja tuotekehitystä, joka ei kaihda totutusta poikkeavia ajatuksia. Paperin rinnalle tarvitaan korkeamman jalostusasteen puutuotteita (huonekalut, talot, graafinen teollisuus) ja puupohjaisia biojalosteita (lääkkeet, biomuovit). Metsäluonnon monimuotoisuuden varjelusta ja vapaudesta valita haluamansa metsänhoitomenetelmät on tehtävä metsäsektorin voimavaroja.

Elvytysrahan ja koko hallituksen politiikan on nyt tähdättävä teollisuuden uudistamiseen ja nopeasti kehittyvien alojen tukemiseen. Käsittelyssä oleva lisätalousarvio sisältää ensimmäiset askeleet oikeaan suuntaan.

Loppuvuosi ei onneksi ollut pelkkiä lomautuksia. Väliin mahtui uutinen WinWindistä, joka kertoi perustavansa Haminaan ensi vaiheessa 200 henkilöä työllistävän tuulivoimalatehtaan. Viherkaulustyöpaikoissa on Suomen tulevaisuus, kunhan itse osaamme tehdä valinnat, jotka edistävät uusiutuvan energian talouteen siirtymistä. Tätä puolta elvytyspolitiikassa on vielä vahvistettava.

Arvoisa puhemies,

Veikkauksen jakamattomista voittovaroista osoitetaan 30 miljoonaa euroa tieteen, taiteen, liikunnan ja nuorisotyön hankkeisiin. Kulttuuri on hyvä kohde elvytykselle. Suhteellisen pienellä rahalla, esimerkiksi elokuvan tukemisella, pystytään työllistämään suuri joukko ihmisiä. Kulttuurisektorilla on myös totuttu projektiluonteisuuteen, josta elvytysrahoissa on kyse.

Nostan erityisesti esiin kirjastot. Taloudellisesti huonoina aikoina kirjastopalvelut ovat tärkeä henkireikä. Viime laman aikana kirjastojen kävijämäärät kohosivat merkittävästi. Lisätalousarviossa myönnetään rahaa Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeeseen. Nyt on oikea aika myös kirjastojen peruskorjaamiselle.

Arvoisa puhemies,

Edellisen laman hoito oli vaihtoehdottomuuden politiikkaa. Se johti moniin huonoihin päätöksiin. Toivon, että pystymme käymään avointa ja kriittistä keskustelua elvytyspolitiikan sisällöstä myös hallituksen ja opposition välillä. Sivistyneessä erimielisyydessä arvovalinnat ja vaihtoehdot tulevat näkyviin.

Talouskriisin taustalla on vauhtisokeus, joka aiheutui politiikan ja arvovalintojen häivyttämisestä talouden taustalle. Nyt tehdään valintoja, jotka määrittävät Suomen suuntaa tulevina vuosina.

Nousukaudella monet korostavat oikeutta menestymiseen. Vihreissä olemme pitäneet tärkeänä myös oikeutta toiseen mahdollisuuteen. Viime laman aikana monet, jotka menettivät yrityksensä ja työpaikkansa vaikeissa olosuhteissa, eivät saaneet uutta mahdollisuutta. Nyt meidän täytyy huolehtia siitä, että kaikilla on aina toinen mahdollisuus yrittää. On myös menestyjien etu, että kaikista pidetään huolta.

Lopuksi arvoisa puhemies, on hyvä miettiä myös elvytyspaketin tulopuolta. Windfall-veron käyttöönotto olisi yksi oikeudenmukainen tulopuolen ratkaisu. Se kohdistuisi päästökaupan suurille energiayhtiöille tuomiin ansiottomiin voittoihin ja toisi niistä osan käytettäväksi yhteisiin elvytystalkoisiin. Nämä yhtiöt ovat taantumasta huolimatta erittäin kannattavia. Fortumin loka–joulukuun tulos parani 605 miljoonaan euroon vuotta aikaisemmasta 501 miljoonasta eurosta.

Jaa sivu: