— Suvi Reijonen

Cronberg: Eläkeiän nosto vaatii rinnalleen työhyvinvoinnin lisäämistä

Vanhasen II hallitus päätti politiikkariihessään nostaa eläkeikää 65 vuoteen. Hallituksen tavoitteena on nostaa työmarkkinoilta poistumisikää ajan mittaan vähintään kolmella vuodella. Vihreiden puheenjohtaja Tarja Cronberg pitää ratkaisua hyvä muun muassa sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Nuorempien ja pienempien ikäluokkien taakka vähenee, kun isompi joukko ihmisiä tekee töitä.

- Päätös oli tärkeä julkisten talouden kestävyyden ja niin sanotun elinkaarialijäämän ratkaisun kannalta. Julkisen talouden velka ja eläkkeet on maksettava. Näillä toimilla varmistetaan omalta osaltaan eläkkeiden ja palvelujen maksupohja. Kokemuksesta voin myös sanoa, että 65-vuotiaana voi aivan hyvin tehdä töitä. En aio jäädä eläkkeelle, Cronberg sanoo.

Eläkeiän korotus vaatii Cronbergin mukaan satsauksia työhyvinvointiin. Työnantajapuolella tarvitaan asennemuutosta, koska ikääntyviä työntekijöitä ei voi työvoiman tarjonnan vähetessä laittaa eläkeputkeen.

- Kaikkien tilanne ei ole yhtä hyvä minun. Työurien pidentämistä ei ratkaista yksin eläkeiän nostolla. Rinnalle tarvitaan voimakkaita toimia työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Tästä keskusteltiin todella paljon politiikkariihessä. Työurien pidentäminen edellyttää valtavia muutoksia varsinkin työnantajapuolen asenteissa. Vanhenevaa väkeä ei voi enää vain laittaa eläkeputkeen. Meidät on saatava jaksamaan. Meidät on otettava huomioon, Cronberg sanoi.

Pitkät työurat asettavat Cronbergin mukaan myös haasteita koulutukselle ja töitä organisoivien taidoille.

- Työurien pidentäminen vaatii ihmisten taitojen päivittämistä ja uudistamista uran aikana. Se vaatii toimia työssä jaksamisen edistämiseksi ja työelämän laadun parantamiseksi. Se edellyttää työnantajilta satsauksia ikäjohtamiseen.

Cronberg muistutti myös, että Suomen lisäksi koko Euroopan tasolla tarvitaan maahanmuuttoa. Vanhentuva Eurooppa tarvitsee työvoimaa muualta ja monet kaipaavat täältä turvaa. EU:hun onkin Cronbergin mukaan luotava menettelyjä, jotka sallivat nykyistä useamman ihmisten tulla tänne töihin laillisesti.

- Olen itse ollut hyvin moneen otteeseen ”työperäinen maahanmuuttaja”, joskus myös ”puolisoperäinen maahanmuuttaja”. Uuden kulttuurin omaksuminen oli aina vaativa tehtävä.  Suosittelen jokaista maahanmuuttajiin epäluuloisesti suhtautuvaa kokeilemaan perusulkomaalaisena elämistä, Cronberg sanoi.

Puhe kokonaisuudessaan verkossa
Jaa sivu: