— Suvi Reijonen

Cronberg hallituksen puolivälitarkastelusta: Pontta lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn

Vihreiden puoluehallitus ja eduskuntaryhmä kokoontuivat keskustelemaan menneestä hallituskaudesta sekä puolivälitarkastelun painopisteistä. Puheenjohtaja Tarja Cronberg painotti puheessaan, että hallituksen on nyt pidettävä huolta siitä, ettei talouden kriisi muutu sosiaaliseksi kriisiksi.

- Perusturvan korottamista on jatkettava ja sen saamista helpotettava. Siksi haluamme siirtää toimeentulotuen laskennallisen osuuden ja omaishoidon tuen maksatuksen Kelaan. Kaikkein heikoimmilla olevien tilannetta voidaan helpottaa myös verotuksella. Siksi ajamme hallituksessa kunnallisveron perusvähennykseen sovittua korkeampaa korotusta. Muilta osin veronkevennysten jatkamiseen tuskin on tässä taloustilanteessa mitään realistisia mahdollisuuksia.

Sosiaalisen vastuun kantaminen tarkoittaa myös sitä, että lapsista ja nuorista pidetään entistä parempaa huolta. Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä hallituksen toimet eivät ole tähän mennessä purreet toivotulla tavalla. Vihreät ovat siksi esittäneet hallituksen politiikkariihen yhdeksi teemaksi lasten ja nuorten sekä ennen kaikkea lapsiperheiden hyvinvoinnin ja palvelujen parantamisen.

- Koulujen ja oppilaitosten oppilasterveydenhuolto on palautettava retuperältä. Kouluterveydenhoitajan ja kuraattorin palveluita pitäisi olla vähintään muutaman kerran viikossa  oppilaiden saatavilla. Suositusten tie on kuljettu loppuun ja näyttää vahvasti siltä, että tässäkin asiassa tarvitaan tiukempia normeja.

- Toiseksi  neuvoloista on kehitettävä entistä vahvemmin lasten ja perheiden hyvinvointia tukevia palvelutaloja ja parannettava lapsiperheiden mahdollisuuksia saada kotipalvelua.

- Kolmanneksi on kehitettävä etsivää nuorisotyötä ja varhaisen puuttumista lastensuojelu- ja nuorisotyössä. Lastensuojelussa pitkällä tähtäimellä halvinta ja samalla inhimillisintä on ongelmien ennaltaehkäisy. Tämä edellyttää sitä, että perheiden tukipalvelut kunnissa toimivat, Cronberg totesi.

Vaikka hallituksella on kunnianhimoisista tavoitteita energiankäytön tehostamisen ja uusiutuvien suhteen, se on saanut käsiinsä peräti kolme ydinvoimahakemusta.

- Hakemussumaa ei voi ratkaista siten, että vielä tämän eduskuntakauden aikana annettaisiin lupa kahdelle tai jopa kaikille kolmelle reaktorille, jotka rakennettaisiin putkeen. On päinvastoin vakavasti harkittava aikalisän ottamista eli että lupahakemuksiin otetaan kantaa vasta viidennen reaktorin valmistuttua. Tämä olisi rehellistä siksikin, että siinä vaiheessa nähdään, mille tasolle teollisuuden ja koko Suomen sähkönkulutus näiden kriisiaikojen jälkeen asettuu, Cronberg sanoi.  

Puhe kokonaisuudessaan verkossa
Jaa sivu: