— Suvi Reijonen

Järvinen ja Sinnemäki: Saimaannorpan pesimäalueilla kiellettävä verkko- ja täkykoukkukalastaminen pesimäaikana

Saimaannorpalla menee entistä huonommin. Maailman uhanalaisimpiin hylkeisiin kuuluvan saimaannorpan kanta on laskenut jo kolmena talvena peräkkäin lisääntyneiden poikaskuolemien vuoksi, ja nyt norppia arvellaan olevan noin 260. Maailman luonnonsuojeluliitto luokittelee norppakannan äärimmäisen uhanalaiseksi.

- Norppia uhkaavat erityisesti verkkokalastus ja jatkuvasti lämpenevä ilmasto. Kalatäkyiset koukut, lohiloukut ja vahvalankaiset kalaverkot pyydystävät jopa aikuisia norppia. Tällä vuosituhannella kalapyydyksiin hukkuneita norppia on tullut Metsähallituksen tietoon jo puolen sataa, ja norppakannan hidas kasvu on kääntynyt laskuun, Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anni Sinnemäki sanoo.

Eteläsavolainen vihreä kansanedustaja Heli Järvinen on tehnyt toimenpidealoitteen verkko- ja täkykoukkukalastuksen kieltämisestä norpan pesimäalueilla sen lisääntymisaikana.

- Verkkopyyntiä voisi korvata katiskapyynnillä ja muilla kalastustavoilla. Saimaannorppa ja kalastus -työryhmän yksimielinen raportti kehottaa meitä järviseudun asukkaita voimistamaan norpan suojelua vapaaehtoiselta pohjalta. Tällä hetkellä rauhoitussopimusten piirissä on yhteensä noin 605 neliökilometriä vesialueita ja verkkokalastuksesta pidättäytymisestä maksetaan osakaskunnille vuotuista korvausta yhteensä 86 000 euroa. Raportissa asetetaan tavoitteeksi lähes kolminkertaistaa suojelualue norpan elinympäristön varmistamiseksi. Nyt jos koskaan meillä vesialueiden omistajilla, kalastajilla ja jäällä liikkujilla on korkea hetki osoittaa, että pystymme vapaaehtoisesti suojelemaan saimaannorppaa, Järvinen sanoo.

Jos norpan suojelualueita ei vapaaehtoistoimin saada lisättyä tavoitteiden mukaisesti kahdessa vuodessa, esittää työryhmä kalastuskiellon toimeenpanemista vuodesta 2011 alkaen viideksi vuodeksi.

Kannan suojeluun velvoittaa myös EU:n luontodirektiivi, jonka mukaan on varmistuttava, että tahattomalla pyydystämisellä ei ole merkittävää kielteistä vaikutusta saimaannorppakantaan.

Kuvaannollisia Kuutin rotinoita eli kastajaisia vietetään lauantaina 28.2. Savonlinnassa Torisillalla.

Jaa sivu: