— Suvi Reijonen

Sinnemäki valtuuskunnassa: Maahanmuuttopolitiikkaan konkreettisia esityksiä

Anni Sinnemäki käsitteli valtuuskuntapuheenvuorossaan maahanmuuttopolitiikkaa. Vihreät ovat julkaisseet kattavat ohjelmat turvapaikkapolitiikasta, työperäisestä maahanmuutosta ja kotouttamispolitiikasta. Yhteenveto näistä linjauksista on julkaistu tänään Vihreiden verkkosivuilla.

- Muiden puolueiden, myös perussuomalaisten, olisi syytä selvittää omat maahanmuuttopoliittiset linjauksensa. Mitkä ovat esimerkiksi Timo Soinin kotoutumispoliittiset ehdotukset? Olisi kohtuullista kuulla perussuomalaisilta  edes joskus joku konkreettinen esitys. "Maassa maan tavalla", kun ei vielä kauheasti anna ohjeita esimerkiksi opettajalle, jonka tunnilla puolet oppilaista on maahanmuuttajataustaisia.

Vihreä maahanmuuttopolitiikka nojaa ratkaisukeskeisyyteen ja maltillisuuteen. Vihreät lähtevät siitä, että nyt on tärkeintä etsiä ratkaisuja maahanmuuttoon liittyviin haasteisiin.

- Jokaisen Suomeen muuttavan on saatava kielikoulutusta mahdollisimman nopeasti. Kielen oppiminen on oikeus, mutta se on myös velvollisuus. Maahanmuuttokriitikot puhuvat ihmisistä, jotka eivät haluakaan sopeutua. Taitaa kuitenkin olla paljon enemmän niitä ihmisiä, jotka eivät pääse kielenopetukseen. Mutta kyllä kielen oppimiseen voidaan mielestäni myös velvoittaa.

Suomalaisilla on maahanmuuttajiin liittyviä pelkoja ja huonoja kokemuksia. Sinnemäki huomautti, että maahanmuuttajista puhuminen ainoastaan voimavarana tai suomalaisen kulttuurin rikastuttajina ei mitenkään kohtaa ihmisten huolia.

- Vanhempi saattaa huolehtia, saako hänen lapsensa hyvää perusopetusta luokassa, jossa enemmistö puhuu huonoa suomea. Se on oikeutettu huoli, johon Vihreillä on vastauksia: sosiaalisesti sekoittava asuntopolitiikka ja maahanmuuttaja-alueiden syntymisen ehkäiseminen sekä erityistuki sellaisille kouluille, joissa tarvitaan pienempiä opetusryhmiä.

Puhe kokonaisuudessaan

Vihreiden maahanmuuttopoliittiset linjaukset

Jaa sivu: