— Suvi Reijonen

Tarja Cronberg Vihreiden valtuuskunnan kokouksessa Turussa

Hyvät vihreät ystävät!

Tämä valtuuskunnan kokous on mieluisaa aloittaa toivotuksella: Hyvää syntymäpäivää kaikille!

Tänään on nimittäin 22-vuotiaan Vihreän liiton virallinen syntymäpäivä. Ikää lasketaan Vihreä Liitto ry:n eli yhdistysmuotoisen vihreän foorumin perustamisesta Kuopiossa.

Alustaan lähtien vihreä liike on ajatellut ja toiminut kansainvälisesti. Vihreät on varsinkin eurooppalainen liike. Meille EU ei ole vain ongelma. Se on myös ratkaisujen avainnippu.

Hahmotan seuraavaksi Euroopan unionia ja laajemminkin Eurooppaa kolmesta näkökohdasta: turvallisuuden Euroopasta, sosiaalisesta Euroopasta ja kansalaisten Euroopasta.

Ensin turvallisuudesta. Euroopan unionista on sanottu, että se on pasifistien ja kauppamiesten liitto. EU onkin lietsonut rauhaa uskomattoman tehokkaasti. Minulle rauhantutkijana EU on nimenomaan rauhanprojekti ja turvallisuusyhteisö.

Hyvät vihreät ystävät!

EU:lla on monia keinoja turvallisuusyhteisönä toimintaan. Vapaaehtoinen laajentuminen on yksi. Sekä sisäinen että ulkoinen talousyhteistyö on toinen. Siviilikriisinhallinta kolmas. Keskinäiset turvatakuut vähentävät ulkoisia uhkia, samoin mittava kehitysyhteistyö.

Toisaalta jatkuvasti käydään keskustelua siitä, tarvitaanko EU:n yhteistä puolustusta? Nyt vakavien sotilaallisten kriisien hoito on ulkoistettu sotilasliitto NATO:lle. NATO on kuitenkin luotu hyvin toisenlaisen turvaongelman ratkaisujen välineeksi. Nykyisellään NATO pikemminkin tuo USA:n ongelmia eurooppalaisten käsiin.

USA ajaa myös Euroopan yli. Bushin hallinnon suunnittelema ohjuskilpi Tsekkiin ja Puolaan on yksi esimerkki USA:n ja Venäjän vastakkainasettelusta. Nyt elämme tuon hankkeen suhteen mielenkiintoista käännettä. Obaman hallinto tarjoaa sovinnon kättä. Venäjä näyttää tarttuvan  ystävyyden osoitukseen. Jos käänne toteutuu, sillä tulee mielestäni olemaan pitkäkantoisemmat vaikutukset USA:n ja Venäjän suhteisiin kuin osamme kuvitellakaan.

Me vihreät emme ole kannattaneet Suomen NATO-jäsenyyttä. Emme ole löytäneet sille perusteita. Seuraamme kuitenkin avoimen uteliaasti, mihin suuntaan NATO:n kehitys on menossa. EU:n vahvempi rooli ja NATO:n vähäisempi rooli omissa puolustuskysymyksissä voisi kuitenkin edistää EU:n rauhanprojektia nykyistä paremmin. Se tukisi myös Suomen nykyistä ulkopolitiikkaa, jossa olemme vahvasti sitoutuneita EU:hun.

Uskon, että EU:n oma vahvempi rooli loisi tilaa Pohjoismaiden keskinäiselle yhteistyölle. Pohjoismaista puolustusta koskevasta Norjan ulkoministeri Stoltenbergin raportista uutisoitiin lähinnä Islannin ilmavalvonta. Raportti sisältää kuitenkin 13 erilaista ehdotusta. Merkittävin on pitkälle viedyt turvatakuut. Tähän meidän vihreiden on syytä suhtautua avoimin mielin.

Hyvät vihreät ystävät!
 
Vihreä visio sosiaalisemmasta Euroopasta lähtee osallisuudesta – kaikkien on saatava olla jollain tapaa mukana yhteisissä asioissa. Visiomme takaa kaikille kansalaisille vapauden ja itsenäisyyden. Se takaa mahdollisuuden valita oma tapa elää monimuotoisessa yhteiskunnassa ja osallistua. Kansalaisilla on vankka sosiaaliturva ja perustulo.

On varmistettava, ettei ketään syrjitä sukupuolen, etnisen tai sosiaalisen tausta, iän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vamman perusteella. Vihreässä Euroopassa tulevaisuutta tulee määrittää eurooppalaisen hyvinvoinnin malli, ilmastonmuutoksen torjunta, oikeusvaltioperiaate ja demokratia.

Vihreässä Euroopassa sosiaalinen oikeudenmukaisuus, julkiset palvelut, kuluttajan oikeudet, sukupuolten tasa-arvo ja hyvinvointi asetetaan epäterveen kilpailun edelle. Sosiaalisen Euroopan luomisessa riittää kuitenkin suuria haasteita. Suhtautuminen sosiaaliturvaan tai työehtoihin vaihtelee maiden välillä suuresti, samoin käytännöt. Tuore esimerkki eroista on työaikadirektiivi, joka on juuri menossa parlamentin ja neuvoston väliseen ns. sovitteluun.

Viikoittainen työaika rajoitettaisiin direktiivin mukaan 48 tuntiin. Sosiaalisen Euroopan näkökulmasta tämä on hyvä tavoite, sillä kaikkialla työaikaa ei säädellä kuten meillä. Jotkut maat  eivät tähän ehkä tule suostumaan. Tästä puhutaan ns. Opt Outina. Toisin sanoen säännöstä voitaisiin poiketa. On myös riski, että työaikadirektiivi kaatuu. Sosiaalisemman Euroopan näkökulmasta tämä olisi todella huono ratkaisu.

Sosiaaliseen Eurooppaan kuuluu myös maahanmuutto. Vanhentuva Eurooppa tarvitsee työvoimaa muualta, myös me suomalaiset. Monet kaipaavat täältä turvaa. EU:hun on luotava menettelyjä, jotka sallivat nykyistä useamman ihmisten tulla tänne töihin laillisesti. Maahanmuuttajat puolestaan tarvitsevat aivan samat oikeudet, saman palkan kuin muutkin eurooppalaiset. Heillä tulee olla mahdollisuuden tulla kansalaisiksi ja osallistua poliittisiin prosesseihin.

Olen itse ollut hyvin moneen otteeseen ”työperäinen maahanmuuttaja”, joskus myös ”puolisoperäinen maahanmuuttaja”. Uuden kulttuurin omaksuminen oli aina vaativa tehtävä.  Suosittelen jokaista maahanmuuttajiin epäluuloisesti suhtautuvaa kokeilemaan perusulkomaalaisena elämistä.

Hyvät vihreät ystävät!

Haluamme uudistaa Euroopan unionia niin, että siitä tulisi todella kansalaisiaan osallistava. Eurooppa ja Euroopan unioni tarvitsee uutta suuntaa. Kesän EU-vaaleissa eurooppalaisen vihreän liikkeen suunta on demokraattisempi, sosiaalisesti oikeudenmukaisempi ilmastonmuutosta torjuva Eurooppa.

Nyt EU on monille kaukainen. Vihreät haluavat kansalaisten vahvempaa osallistumista EU:n asioihin. EU:n kansalaisilla tulee olla mahdollisuus eurooppalaisiin kansanäänestyksiin asioista, jotka koskettavat koko Eurooppaa.

Lissabonin sopimuksen vahvistaminen toteuttaisi vihreiden pitkään ajaman tavoitteen eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta. Unionin demokraattista kehitystä ei saa pysäyttää edes Lissabonin sopimukseen. Se on nähtävä yhtenä välietappina Euroopan demokratiakehityksessä.

Instituutioiden tasolla kansalaisten EU:sta puhuttaessa kyse on europarlamentista. Se on ainut kansalaisten suoraan valitsema EU:n toimielin.

Useimmat hyvät asiat ovat edenneet sitä mukaa kuin Euroopan parlamentin asema on vahvistunut. Kesän europarlamenttivaalit ovatkin äärimmäisen tärkeät meille kaikille, jotka ymmärrämme EU:n suomalaisille tarjoamat valtavat vaikuttamisen mahdollisuudet.

Meille on jo nyt kesän vaaleihin todella erinomainen lista ehdokkaita. Toivon kovasti, että välitätte vihreälle kentälle viestiäni: Meillä on näissä vaaleissa paljon voitettavaa. Käykää toimeen samalla tarmolla kuin kunnallisvaaleissa. Tavoitteena on vähintään kaksi meppiä.

Hyvät vihreät ystävät!

Täällä kotimaassa hallitus tarkasteli tällä viikolla kuluneen kahden vuoden saavutuksia. Puoluehallitus ja eduskuntaryhmä tekivät vastaavan tarkastelun pari viikkoa sitten.

Julkaisimme tuolloin internetissä ne monet syyt, joiden takia hallituksessa on kannattanut toimia. Hallitus on tehnyt mielestämme hyvää työtä vastaamalla taloudelliseen tilanteeseen taitavasti. Elvytämme vahvasti. Vahvistamme kuntataloutta. Pidättäydymme leikkauksista. Olemme tyytyväisiä yhteistyöhön keskustan, kokoomuksen ja rkp:n kanssa.

Julkisuuden kautta on saattanut välittyä hieman toinen kuva. On totta, että näiden viikkojen lakisumassa on meille monta hankalaa kysymystä. Hallituskumppaneilla vaikeat hetket ovat olleet toisissa kohdissa.

Tämän viikon politiikkariihi oli myös vihreiden tavoitteiden etenemisen näkökulmasta menestys. Uusiutuvan energian käyttöä vauhditetaan ja voimavaroja kohdennetaan ilmasto- ja energiateknologian tuotteistamiseen, kaupallistamiseen ja kansainvälistämiseen. Talouskasvua suunnataan siten, että se tukee ilmastopolitiikan tavoitteita vähäpäästöisestä taloudesta.

Eläkeiän nostoa pidän hyvä ratkaisuna sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Nuorempien ja pienempien ikäluokkien taakka vähenee, kun isompi porukka tekee töitä.

Päätös oli tärkeä julkisten talouden kestävyyden ja ns. elinkaarialijäämän ratkaisun kannalta. Julkisen talouden velka ja eläkkeet on maksettava. Näillä toimilla varmistetaan omalta osaltaan eläkkeiden ja palvelujen maksupohja. Kokemuksesta voin myös sanoa, että 65-vuotiaana voi aivan hyvin tehdä töitä. En aio jäädä eläkkeelle.

Kaikkien tilanne ei ole yhtä hyvä. Työurien pidentämistä ei ratkaista yksin eläkeiän nostolla.   Rinnalle tarvitaan voimakkaita toimia työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Tästä keskusteltiin todella paljon politiikkariihessä. Työurien pidentäminen edellyttää valtavia muutoksia varsinkin työnantajapuolen asenteissa. Vanhenevaa väkeä ei voi enää vain laittaa eläkeputkeen. Meidät on saatava jaksamaan. Meidät on otettava huomioon.

Työurien pidentäminen vaatii ihmisten taitojen päivittämistä ja uudistamista uran aikana. Se vaatii toimia työssä jaksamisen edistämiseksi ja työelämän laadun parantamiseksi. Se edellyttää työnantajilta satsauksia ikäjohtamiseen.

Politiikkariihi linjasi myös, että perheelliset työntekijät voivat jatkossa nykyistä paremmin sovittaa yhteen työn ja perheen. Näistä asioista hallituksessa vallitsee vahva yhteinen näkemys.

Hallitus päätti nostaa alkoholiveroa sekä kiinteistöveron ala- ja ylärajoja. Kiinteistöverot vahvistavat kuntatalouden rahoituspohjaa, kuten myös kuntien väliaikaisesti korotettu yhteisöverojen osuuden nosto. Ns. käänteisen arvonlisäveron avulla kitketään rakennusalan harmaata taloutta. Nämä verot ovat olleet pitkäaikaisia tavoitteitamme.

Hyvät ystävät!

Meidän on hallituksen sosiaalisena omanatuntona pidettävä huolta siitä, että talouden kriisi ei muutu sosiaaliseksi kriisiksi. Meidän on huolehdittava ihmisten työssä jaksamisen kehittämisestä.

Lähivuosien päätöksillä on valtava merkitys myös sille, miten Suomi selviää taantumasta ja miten kohtaamme uuden kasvun aikakauden. Vihreän talouspolitiikan, vihreän energiapolitiikan, viherkaulustyöpaikkojen ja vihreän sosiaalipolitiikan merkitys jatkossa vain kasvaa. Hallituksen kirjaukset politiikkariihen kannanotossa antavat tälle hyvän pohjan.

Hyvät vihreät ystävät!

Juhlistamme syntymäpäiväämme kuten moni suomalainen – olemalla matkoilla. Suomen Turku on täydellinen lähtösatama kohti eurovaaleja, kohti parempaa Eurooppaa.

Tarmoa ja voimia tähän kokoukseen!
Jaa sivu: