— Tanja Remes

Hassi: Elvytyspaketeista vihreämpiä

MEP Satu Hassi vaatii tekemään Euroopan elvytystoimista vihreämpiä, muuten Kiina, Yhdysvallat ja Korea ajavat ohi ja valtaavat uuden tekniikan kärkipaikan.

”Jos planeetta olisi pankki, se olisi jo pelastettu”, totesi Hassi. ”Valtiot ovat mutamassa kuukaudessa myöntäneet pankkitukea moninkertaisesti verrattuna siihen, mitä kansainvälisen energiajärjestön (IEA, International Energy Agency) mukaan vuosittain tarvittaisiin ilmastoinvestointeihin”, Hassi jatkoi.

”Pitää lyödä kaksi kärpästä yhdellä iskulla, selättää lama ja ilmastonmuutos”, Hassi vaati. ”Maailmanpankin entinen pääekonomisti Nicholas Stern on sanonut, että elvytyspaketeista vähintään 15 % käytetään ilmastonsuojelua edistäviin investointeihin. Stern on arvostellut sitä, että vain harvassa maassa tämä täyttyy”, Hassi kertoi.

”Rahassa mitaten vihreää elvytystä johtavat Kiina ja Yhdysvallat, ja suhteellisesta kärkeä pitää Korea, jonka elvytysrahoista yli 80 % menee ilmasto- ja ympäristöhankkeisiin”, Hassi selvitti. ”Yhdysvallat ohitti jo viime vuonna Euroopan tuulivoimaan investoijana ja myös Kiinan arvioidaan tänä vuonna menevän ohi. Obaman Yhdysvalloissa riskisijoittajat ovat panneet puhtaan teknologian firmoihin kymmenkertaisen määrän rahaa Eurooppaan verrattuna”, Hassi jatkoi.

Talous tulevaisuudenpitäväksi

”Teknologiajohtajasta tulee usein myös markkinajohtaja, kuten Nokia on opettanut”, muistutti Hassi. ”Emme saa nukkua onnemme ohi ja luovuttaa teknologiajohtajan paikkaa USA:lle ja Kiinalle. Ilmastoystävällisen tekniikan markkinat ovat jo kauan kasvaneet kymmeniä prosentteja vuosittain ja tulevat väistämättä kasvamaan vielä vuosikymmenien ajan”, Hassi jatkoi.

”Kyse ei ole vain ilmastosta vaan myös energian huoltovarmuudesta. Öljy loppuu ennemmin tai myöhemmin ja uraanivarojenkin arvioidaan nykykäytöllä riittävän vain 50-70 vuodeksi. Uusiutuva energia ei lopu koskaan”, Hassi sanoi.

”Kyse on talouden kehittämisestä tulevaisuudenpitäväksi”, Hassi sanoi. ”Euroopan teollisuuden kustannuksista noin 40 % liittyy energiaan ja raaka-aineisiin, vain 20 % työvoimaan. Työn tuottavuus onkin yli 150 vuoden ponnistelujen aikana noussut monikymmenkertaiseksi. Vastaava pitää saada aikaan luonnonvarojen käytössä. Energian säästö on oikeasti energian ja tuottavuuden parantamista. Jokaisesta kulutetusta kilowattitunnista ja polttoainelitrasta pitää saada enemmän hyötyä irti”, Hassi vaati.


Lisätiedot:
avustaja Tanja Remes
040 822 1680
Jaa sivu: