— Suvi Reijonen

Järvinen ryhmäpuheessa välikysymyksestä: Työurien pidentäminen tärkeää

Vihreä eduskuntaryhmä katsoo, että suomalaisten työuria pitää pidentää molemmista päistä. Työtä työurien pidentämiseksi pitää tehdä yhteisymmärryksessä. Hallitus ja työmarkkinajärjestöt ovat nyt päässeet yhteisymmärrykseen päätavoitteesta; nykyisen todellisen eläkkeellesiirtymisiän, reilun 59 vuoden, nostamisesta kolmella vuodella.

- Vihreät pitävät tätä tavoitetta oikeana ja ovat tyytyväisiä, että valmistelu etenee laajassa yhteistyössä. Ratkaisujen ja keinojen pitää olla poliittisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestäviä. Siihen tarvitaan yhteistyöhalua kaikilta osapuolilta, myös kolmikantaa laajemmalta joukolta, kansanedustaja Heli Järvinen totesi Vihreiden ryhmäpuheessa.

Vihreiden mielestä työuran pidentämiseen pitää pyrkiä erilaisten kannustimien ja joustojen avulla sekä työssä viihtymistä ja jaksamista kehittämällä.

- Työelämän on joustettava elämäntilanteen mukaan, jotta ihmiset pysyvät hyvinvoivina ja jaksavat tehdä töitä pitempään. Vuorotteluvapaan, osittaisen hoitovapaan ja vanhempainvapaiden pitää olla mahdollisia ja eri sukupuolten kannalta nykyistä oikeudenmukaisempia eri elämäntilanteissa. Työuran pidentyessä työntekijällä täytyy olla mahdollisuus yksilöllisiin ja joustaviin työaikaratkaisuihin. Työntekijän pitäisi mahdollisuuksien mukaan voida tehdä halutessaan 3-päiväistä työviikkoa tai 5-tuntista päivää. Työn sisältöä pitää kehittää, liikuntamahdollisuuksia lisätä ja johtamistaitoja parantaa.

Työuria on pidennettävä myös loppupäästä, jotta selviämme tulevasta taloudellisesta taakasta.

- Kyse ei ole siitä, että pistämme eläkeikää lähestyvät työntekijät maksamaan tämän taantuman laskun muiden kustannuksella. Kyse on siitä, että me kaikki osallistumme talkoisiin, jotta saisimme vanhempamme säällisesti hoidettua ja jotta emme jättäisi laskua siitä lapsillemme. Sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta lienemme yhtä mieltä?, Heli Järvinen kysyi.

Puhe kokonaisuudessaan.
Jaa sivu: