— Suvi Reijonen

Ojansuu ryhmäpuheenvuorossa: Elvytys suunnattava uusiutuvaan energiaan, raideliikenteeseen ja palveluyhteiskuntaan

Ihmiskunta kamppailee kahden ennen kokemattoman kriisin kourissa. Finanssikriisin syvyyttä ei tiedä vielä kukaan. Ilmastonmuutoksen eteneminen on tapahtunut huomattavasti arvioitua nopeammin. Näiden kahden kriisin ratkaiseminen on välttämätöntä kytkeä yhteen aktiivisilla toimilla.

Vihreä eduskuntaryhmä katsoo, että nyt tarvitaan viherelvytystä eli elvytyksen suuntaamista kohti ekologisesti kestävää yhteiskuntaa. Julkista rahoitusta on suunnattava uusiutuvaan energiaan, raideliikenteeseen ja palveluyhteiskuntaan.

- Sinivihreä hallitus on ottanut oikeita askelia; parissa vuodessa hallitus on muun muassa yli kaksinkertaistanut TEKESin tuet ympäristö- ja energiahankkeisiin. Nyt käsittelyssä olevassa lisäbudjetissa osoitetaan varoja kevyen liikenteen väylien rakentamiseen, raiteisiin ja peruskorjaushankkeisiin, kansanedustaja Kirsi Ojansuu totesi ryhmäpuheessaan lisätalousarvion palautekeskustelussa.

Vihreä eduskuntaryhmä näkee tärkeänä, että tulevat elvytystoimet ovat kunnianhimoisia niin talous- kuin ilmastonäkökulmasta.

- Vihreiden mielestä elvytystoimilla on edistettävä suomalaisen teollisuuden uudistumista, jotta ne pystyvät luomaan uusia kestävämpiä tuotteita. Esimerkiksi bioenergian edistämisellä on merkittäviä ympäristö- ja työllisyysvaikutuksia. Nyt on myös historiallinen mahdollisuus laittaa rapistuva rautatieverkko kuntoon ja rakentaa uusia nopeita raideyhteyksiä.

Kuntien taloustilanne heikkenee talouskriisin myötä. Vihreiden mielestä kuntien tilanteen parantamiseksi on toimittava määrätietoisesti ensi viikon kehysriihessä.

- Keskeistä on lisätä kuntien osuutta yhteisöverotuotosta. Veropohjan vahvistamiseksi on nostettava kiinteistöverotusta. Tätä myös OECD on pitkään suositellut meille.

Kehysriiheltä odotetaan myös esitystä KELA-maksun kompensoimiseksi energia- ja ympäristöverojen korotuksilla. Korotuspotentiaalia on etsittävä ennakkoluulottomasti ja laajasti, sillä katettava summa on huomattava.

Puhe kokonaisuudessaan verkossa

Jaa sivu: