— Katja Alvoittu

Sinnemäki ryhmäpuheenvuorossa: Elvyttävä talouspolitiikka on oikea valinta

Kiinteistö- ja energiaverojen korotukset vievät verotuksen rakennetta oikeaan suuntaan

Valtiontalouden kehysten laatiminen tuleville neljälle vuodelle näissä olosuhteissa on haastava tehtävä. Kehysbudjetissa ei leikata menoja, vaan valtio ottaa kannettavakseen osan kuntien verotulojen menetyksistä. Hallitus turvaa palveluita ja hillitsee työttömyyden kasvua.

– Viime vuosina valtiontalous on ollut ylijäämäinen ja velkaa on maksettu pois. Tämä mahdollistaa nyt tilapäisen elvytyksen lainarahalla.

Vihreä eduskuntaryhmä on tyytyväinen, että kehyspäätöksessä linjataan myös merkittävistä toimista veropohjan vahvistamiseksi. 

– Kiinteistövero on vakaa verolähde, jonka osuutta tulisi kasvattaa kuntien tulopohjassa. Kiinteistövero on myös varallisuuteen kohdistuva vero. Nyt kun varallisuusveroa ei enää ole, voidaan kiinteistöveron nostolla kompensoida syntynyttä aukkoa. 

Vihreän eduskuntaryhmä katsoo, että jatkossa pitää löytyä valmiutta myös pääomaverotuksen maltilliseen korottamiseen veropohjan laajentamiseksi ja verotuksen rakenteen parantamiseksi. Erityisesti laaja nollaverokanta eli verovapaiden osinkojen määrä on ongelma, johon esimerkiksi Jorma Ollila on kiinnittänyt huomiota.

Eduskuntaryhmä on tyytyväinen kehyspäätöksen ilmastopoliittiseen kunnianhimoon. Hallitus jatkaa ekologisen verouudistuksen toteuttamista. Tämän vaalikauden aikana verotuksen painopiste siirtyy yli miljardilla eurolla työn verotuksesta ympäristöveroihin. Tämä on iso linjanmuutos, mutta tarpeen, kun ajattelemme ilmastonmuutoksen haastetta.

– Verojen korotuksista pääosa kohdistuu teollisuuteen ja yrityksiin, mutta osa myös kotitalouksille. Sekä yrityksillä että kotitalouksilla on nyt puolitoista vuotta aikaa etsiä keinoja oman energiankulutuksensa tehostamiseen.

Vihreä eduskuntaryhmä toivoo, että myös esitykset suurten energiayhtiöiden ansiottomia voittoja verottavasta windfall-verosta sekä jäteveron laajentamisesta koskemaan myös yksityisiä kaatopaikkoja, saadaan eduskuntaan mahdollisimman ripeästi.

Kööpenhaminan ilmastoneuvottelut tämän vuoden joulukuussa on se globaali kehys, jossa talouden elpymisen on tapahduttava. Uusi kansainvälinen ilmastosopimus on välttämätön, jotta emme peruuttamattomalla tavalla vahingoittaisi ympäristöä, joka on myös taloutemme perusta.

Puhe kokonaisuudessaan verkossa

Jaa sivu: