— Suvi Reijonen

Vihreät koulutuspoliittisessa ohjelmassa: Opinto-ohjaukseen lisää resursseja

Vihreät ovat hyväksyneet uuden koulutuspoliittisen ohjelman. Ohjelmassa esitetään keinoja opintojen sujuvuuden edistämiseen sekä mielekkäisiin ja tasa-arvoa edistäviin uravalintoihin. Vihreät vaativat lisää resursseja opintojen ohjaukseen kaikilla koulutusasteilla. Ohjauksen keinoilla voidaan parhaiten helpottaa opintoihin hakeutumista, edistää niiden sujuvuutta ja jakaa tietoa opintojen vaatimista edellytyksistä sekä niihin liittyvistä työllistymisodotuksista.   

Riittävä taloudellinen tuki takaa Vihreiden mielestä päätoimistenopintojen suorittamisen sekä  tasa-arvoiset mahdollisuudet osallistua koulutukseen. Vihreiden pitkään ajama perustulomalli olisi hvä ratkaisu myös opiskelijoiden toimeentulo-ongelmien ratkaisuun ja opintotukijärjestelmää on kehitettävä tähän suuntaan korottamalla opintorahan tasoa.

Syrjintä, häirintä ja kiusaaminen tuhoavat koulu- ja opiskeluilmapiirin ja loukkaavat oikeutta yksilön koskemattomuuteen ja häiriöttömään opiskeluun. Tämä ei ole Vihreiden mielestä missään muodossa hyväksyttävää. Vihreät vaativat kaikkiin oppilaitoksiin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmia sekä yhdyshenkilöitä sukupuoleen perustuvan ja seksuaalisen häirinnän tapauksia varten. Opettajia on valmennettava tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään kiusaamista ja häirintää.

Koulutuksella on Vihreiden mielestä ensisijaisen tärkeä merkitys niin yhteiskunnallisen kehityksen kuin yksilöiden identiteetin rakentaja. Siksi siihen panostaminen on Vihreille tärkeä arvovalinta.
Jaa sivu: