— Suvi Reijonen

Vihreät perustivat miesliikkeen

Perjantaina 13.3. 2009 perustettiin Helsingissä Vihreä miesliike ry, joka ilmoittaa tavoitteekseen miesnäkökulman tuomisen vihreään politiikkaan.

Kokouksessa hyväksytyn Maaliskuun 13. päivän julistuksen mukaan miehillä ei ole syytä haikailla aikansa eläneiden sukupuoliroolien perään. Sukupuolipolitiikassakin on katsottava eteenpäin:

”Emme pidä miesten perinteistä asemaa etuoikeutena, vaan painolastina, josta miesten on syytä vihdoin vapautua. Purkautuvan miesvallan tilalle haluamme kaikkien yksilöiden tasa-arvoista kumppanuutta kaikilla elämänalueilla. Myös erityisesti miehiin liittyviin tasa-arvo-ongelmiin on syytä kiinnittää huomiota ja niistä on keskusteltava ennakkoluulottomasti. Asevelvollisuus koskee edelleen yksin miehiä, miesten asema huoltajuuskiistoissa on naisia heikompi ja on näyttöä siitä, että oikeuskäytännössä miehiä kohdellaan naisia ankarammin.”

Vihreä miesliike haluaa rakentaa entistä vahvempaa Vihreää liikettä, jossa myös miehet ovat aktiivisesti mukana. Vihreä miesliike ottaa kantaa tasa-arvoon liittyviin kysymyksiin niin vihreiden sisällä kuin laajemmin yhteiskunnassa.

Vastavalittu puheenjohtaja Jukka Relander toteaa:

”Meidän pitäisi pystyä näkemään mies täysivaltaisena toimijana silloinkin, kun on kyse pienten lasten vanhemmuudesta. Emme ole toissijaisia vanhempia, vaan täyspäisiä; osaamme käyttää molempia aivolohkoja.”

Vihreä miesliike on avoin järjestö, johon voivat liittyä kaikki vihreästi ajattelevat sukupuolten tasa-arvoa kannattavat ihmiset ikään, sukupuoleen ja sukupuoliseen suuntaukseen katsomatta.

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi kokous valitsi Tapani Hietaniemen, Pasi Malmin, Aleksi Mäntylän ja Pekka Saurin. Hallituksen varajäseneksi valittiin Aki Hyödynmaa.

Kokouksessa puhetta johtanut Pekka Sauri kertoo olevansa positiivisesti yllättynyt siitä, kuinka nopeasti ja yksituumaisesti järjestö sekä sen perustamisjulistus syntyi.

Vihreä miesliike ilmoittaa, että on miehekästä lähteä Vihreän liiton puheenjohtajakisaan ja Vihreän miesliikkeen hallitus asettuu yksimielisesti tukemaan Anni Sinnemäkeä puolueen puheenjohtajaksi.

Liitteenä ovat Maaliskuun 13. päivän julistus sekä valokuvat perustamiskokouksesta.
Jaa sivu: