— Suvi Reijonen

Vihreiden puoluevaltuuskunta vaatii: Aikalisä ydinvoimapäätökselle - Olkiluoto 3:n päätös arvioitava uudelleen

Vihreiden puoluevaltuuskunta katsoo, että ydinvoimapäätöksissä tarvitaan aikalisä. Se on tarpeen, jotta nähtäisiin, miten uudet energiatehokkuutta ja energiansäästöä edistävät toimet alkavat purra. Sähkönkulutuksen kasvu on jo taittunut ja muutosta voidaan jatkaa kunnianhimoisin säästö- ja tehostustoimin. Vihreät pitävät ydinvoiman lisärakentamista kestämättömänä ratkaisuna ja haluavat osoittaa, että uutta ydinvoimaa ei tarvita ilmasto- tai energiapolitiikan tavoitteiden toteuttamiseen.
 
Vanhasen II hallitus on ilmasto- ja energiastrategiassaan lähtenyt siitä, että Suomi ei rakenna ydinvoimaa viedäkseen sähköä ulkomaille. Vientirajoitus merkitsee, että arvioita kotimaisesta kulutuksesta on aktiivisesti päivitettävä. Strategian mukaan lähivuosina ei ole myöskään vielä tarvetta ottaa kantaa siihen, minkälaisella kapasiteetilla nykyiset ydinvoimalat vuosikymmenien kuluttua korvataan.

Jo vuosina 2006-2007, jotka vielä olivat kovan taloudellisen kasvun aikaa, nähtiin sähkönkulutuksen kasvussa selvä taitos. Sähkönkulutus pysyi vuonna 2007 edellisvuoden tasolla ja energian kokonaiskulutus jopa laski. Viime vuonna erityisesti metsäteollisuuden rakennemuutoksen johdosta sähkönkulutus väheni 3,8 prosenttia, 86,9 terawattituntiin.

Vuoden 2020 tavoitetasoksi ilmasto- ja energiastrategia määrittää kuitenkin 98 terawattituntia. Jos sähkönkulutus jää nykytasolle, ydinvoiman lisärakentamiselle ei ole hallituksen strategian mukaisia perusteita. Tämä merkitsee, että uudet ydinvoimalat tehtäisiin hallituksen omien linjausten vastaisesti sähkön vientitarkoituksiin.

Olkiluoto 3:n päätös arvioitava uudelleen

Aikalisä antaa mahdollisuuden arvioida uudelleen myös edellistä ydinvoimapäätöstä nykytietämyksen valossa. Olkiluotoon rakenteilla olevan voimalan valmistuminen myöhästyy vuosia. Myöhästymisen on arvioitu maksavan miljardeja ja voimala on osoittautunut alkuperäisiä arvioita miljardeja kalliimmaksi. Ympäri maailmaa hajautuneiden alihankkijoiden ketju on tuottanut merkittäviä virheitä ja laiminlyöntejä, joten rakennusprojektin turvallisuuttakin on syytä epäillä. Kestävien ratkaisujen sijasta ydinvoima tuottaa kestäviä ongelmia, joista jäteongelma on pitkäaikaisin.

Ydinenergialain mukaan ydinvoimasta tehtävässä periaatepäätöksessä pitää arvioida, onko voimala yhteiskunnan kokonaisedun mukainen. Vihreät vaativat, että Olkiluoto 3 päätöksen perusteet on toteutuneen valossa arvioitava uudelleen. Vanhoja virheitä ei kannata toistaa edes siinä tapauksessa, että eduskunta päätyisi antamaan luvan uudelle ydinvoimalalle.

Valtuuskunta mukaan suomalaisella energiapolitiikalla on pyrittävä uusiutuvien energiamuotojen edelläkävijäksi. Ydinvoiman vaihtoehdot ovat kehittyneet ennakoitua nopeammin. Valtuuskunta näkee nopeasti kasvavat uusiutuvan energian markkinat kestävämmäksi talous- ja energiapoliittiseksi ratkaisuksi kuin ydinvoiman. Esimerkiksi Euroopan tuulienergiayhdistyksen (EWEA) mukaan 43 prosenttia EU:ssa asennetusta energiantuotantokapasiteetista oli tuulienergiaa viime vuonna.

Vihreät vaativat EU:n alueelle yhteisen siirtoverkon rakentamista tuuliolosuhteita hyödyntämään.

Edelläkävijyys vaatii johdonmukaisia ja kunnianhimoisia tavoitteita. Viidennen ydinvoimalan rakentamispäätöksen jälkeen Suomi on ollut uusiutuvan energian kehittämisessä Euroopan passiivisimpia maita, ja maamme on menettänyt asemiaan vihreän energiatekniikan voimakkaasti kasvavilla vientimarkkinoilla. Suomalaisia tuulivoimalayrityksiä ei tueta ostamalla puolalaisten rakentama ranskalainen ydinvoimala.
Jaa sivu: