— Suvi Reijonen

Anna Moring från Helsingfors Grön EU-valkandidat

De grönas partistyrelse har valt Anna Moring, 30, från Helsingfors till kandidat i EU-valet. Morings centrala valtema är jämlikhet, som enligt henne inte enbart betyder samma rättigheter utan också erkännandet av skillnader och olika utgångspunkter.

- Alla européer oberoende av etnicitet, kön eller sexuell läggning måste kunna röra sig fritt inom hela Unionen. Detta förutsätter en aktiv antirasistisk politik, erkännande av alla former av familjer samt kännedom om könsminoriteternas specialbehov. Homo- och transfobiska hatbrott bör aktivt motarbetas inom alla medlemsländer. Finland ska stå i det första ledet i dessa processer, säger Moring.

Enligt Moring bör Europeiska Unionen också stärka sin roll i att aktivt trygga minoritetsspråkens och språkliga minoriteternas ställning inom EU och dess närområden. Ett tvåspråkigt, mångkulturellt Finland kan fungera som exempel och kan ta initiativ till ett språkpolitiskt samarbete inom EU.

- För Finlands del måste man speciellt fästa värde vid bevarandet av en levande tvåspråkighet, både på administrativ nivå och i vardagen, samt bevarandet av samernas språk- och kulturarv. Också den ryskspråkiga befolkningens ställning som en växande språklig minoritet bör beaktas.

Anna Moring är för tillfället föräldraledig från Kristina-institutet vid Helsingfors Universitet, där hon arbetar på sin doktorsavhandling om familjeideal. Hon är aktiv inom bl.a. Regnbågsfamiljerna rf samt Seta rf:s politikutskott och har initierat den familjepolitiska kampanjen toivottulapsi.com. Moring har arbetat på Kvinnoorganisationer i samarbete NYTKIS rf och på tidskriften Naistutkimus-Kvinnoforskning, och har varit med om att grunda Sällskapet för Queerforskning i Finland. Moring är också medlem i Helsingfors Universitets studentkårs delegation.

Moring lever i registrerat partnerskap och har två barn. Hon och hennes partner är också nyblivna kolonister i Brunakärr koloniträdgård i Helsingfors.

Bild på Anna Moring går att ladda på:
http://www.vihreat.fi/media
Jaa sivu: