— Suvi Reijonen

Flemming Bergh från Kyrkslätt de Grönas europavalskandidat

De Grönas partistyrelse har valt 51 årige Flemming Bergh från Kyrkslätt till kandidat i EU -valet. Bergh sitter som viceordförande i samhällstekniska nämnden samt som suppleant i fullmäktige. Bergh är även delegat i Svensk Finlands folkting och ordförande för så väl Kyrkslätts gröna som Finlands svenska gröna.

Flemming Berghs viktigaste teman I valet är liberalisering av mänskliga rättigheter inom den europeiska lagstiftningen, utveckling av grundinkomst i Europa samt rehabilitering av Östersjön. Enligt Bergh får ett öppet och enigt Europa inte begränsa utövning av någon religion, men religion får inte heller påverka lagstiftning.

- Religion är för många en omättlig källa av kraft, och denna bör på inget sätt begränsas. Men religionen bör på inget sätt styra den nationella lagstiftningen eller gemenskapens lagstiftning, ty därmed skulle den begränsa individers övertygelser, säger Bergh

Enligt Bergh, är det speciellt viktigt under den världsomfattande regressionen, att på Europeisk nivå utveckla modeller för grundtrygghet.

- Grundinkomstmodellen bör garantera varje europé en minimi -inkomst. Grundinkomst skulle garantera att ingen behöver på grund av ekonomiskt trångmål lämna sitt fosterland för att antingen jobba som sexslav i sitt rika grannland eller tigga på gatorna i Helsingfors. Som utgångsläge kund man väl använda den modell Osmo Soininvaara utvecklade som social- och hälsovårdsminister.

Östersjön har under de senaste 50 åren förvandlats från ett klart och artrikt hav till en stinkande pöl. Tillfriskningen av Östersjön kräver ett omfattande internationellt räddningsprogram vars koordinering kan bäst skötas av EU.

- Endast  genom internationell styrning kan man genomföra tillräckliga åtgärder för att uppnå verkliga resultat. Genom ett kollektivt  ansvar kan man likvärdigt kräva samtliga parter att göra uppoffringar för ett gemensamt mål, utan att beskylla någon särskilt för havets usla tillstånd.

Bergh är ekonomiemagister till utbildningen  och han jobbar som konsult och projektchef. Hans fritidsintressen är friluftsliv, jakt och fiske.

Bild på Flemming Bergh går att ladda på:
http://www.vihreat.fi/media
Jaa sivu: