— Tanja Remes

Hassi kansainvälisen ilmasto- ja energiaturvallisuuskomission jäseneksi

Washingtonissa alkuviikosta pidetyssä kokouksessa perustettiin kansainvälinen ilmasto- ja energiaturvallisuuskomissio, jonka jäsenet ovat parlamentaarikkoja G20-maista, mukaan lukien Euroopan parlamentti. Komission puheenjohtajana toimii kongressimies Ed Markey USA:n edustajainhuoneesta. Euroopan parlamentista komission jäseniksi kutsuttiin Satu Hassi ja ruotsalainen Anders Wijkman. Mukana on kansanedustajia Euroopan ja Yhdysvaltojen lisäksi muun muassa Japanista, Kanadasta, Kiinasta, Intiasta, Brasiliasta, Meksikosta ja Etelä-Afrikasta.

Komission tehtävänä on analysoida ilmasto-, energia ja taloushaasteita, mukaan lukien niiden turvallisuusulottuvuudet, sekä ratkaisumalleja. Tavoitteena on edistää seuraavan kansainvälisen ilmastosopimuksen syntymistä ja sellaisia toimia, joilla tuetaan yhtäaikaisesti kolmen suuren globaalin ongelman ratkaisemista, talouskriisin, ilmastohaasteen ja energian saannin turvaamisen.

Viesti G20-kokoukselle: vihreitä elvytystoimia

Komissio hyväksyi G20-huippukokoukselle viestin, jossa kehotettiin painottamaan "vihreitä" elvytystoimia, kuten investointeja uusiutuvaan energiaan, "älykkäisiin" sähköverkkoihin, energiatehokkaisiin rakennuksiin ja kulkuneuvoihin. Komission mukaan toimenpiteiden vaikuttavuus moninkertaistuu, jos suurimmat maat nopeuttavat samansuuntaisilla toimilla siirtymistä vähähiiliseen yhteiskuntaan. Komissio kehotti asettamaan teollisuuden tukipakettien ehdoksi energiatehokkuuden parantamisen ja vähähiilisen teknologian innovaatiotoiminnan.

Hassi komission jäseneksi

Komissio jatkaa Globe-parlamentaarikkoverkoston piirissä käynnissä ollutta G8-maiden ja suurimpien kehitysmaiden parlamentaarikkojen ilmastodialogiprosessia, johon Hassi on osallistunut useiden vuosien ajan.

"Tässä komissiossa voin sanoa suoraan kiinalaisille, että ilmastonsuojelusta ei tule mitään, elleivät myös Kiina ja muut isoimmat kehitysmaat rajoita päästöjään, sen sijaan että valittaisin Kiinan päästöistä vain kotimaassa", sanoi Hassi. “Voimme käydä avointa ja suoraa keskustelua siitä, missä kohtaa kenkä puristaa missäkin maassa. Kansanedustajilla on se etuoikeus, että voimme sanoa mitä ajattelemme, ministerit taas ovat aina sidottuja hallitustensa kantaan", Hassi selitti.

"Olen myös hyvin iloinen siitä, miten vihreän elvytyksen ja vihreän teollisen vallankumouksen idea on saanut ilmaa siipiensä alle", Hassi sanoi. "Siitä puhuvat YK:n pääsihteeri ja Maailman energiajärjestö IEA. Amerikkalaiset yksityisellä rahalla toimivat tutkimuslaitokset ja kansainväliset konsulttitoimistot laativat analyysejä ja laskelmia siitä, mitä älykäs vihreä elvytys on, mitä se maksaa ja miten se on toteutettavissa", Hassi jatkoi.

Komission toisena kokouspäivänä 31.3. sen puheenjohtaja Ed Markey (dem) jätti yhdessä republikaaniedustaja Waxmanin kanssa ehdotuksen "Amerikan puhtaan energian ja turvallisuuden laiksi". Ehdotuksen mukaan Yhdysvaltojen kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään 20 % vuoteen 2020 (verrattuna 2005 tasoon) ja 80 % vuoteen 2050 (verrattuna 1990 tasoon), uusiutuvan energian osuus sähköntuotannossa nostetaan 25 %:iin vuoteen 2025. Lisäksi lakiehdotuksessa asetetaan normeja energia- ja polttoainetehokkuudelle, ja rakennusten energiankulutukselle.


Jaa sivu: