— Vesa Saarinen

Hassi ja Kasvi: Perusoikeuksien oltava voimassa myös netissä

Euroopan parlamentin teollisuusvaliokunta äänesti eilen illalla telekom-paketista. Vihreiden muutosehdotus 138/46, joka turvaisi verkon käyttäjien perusoikeudet ja sananvapauden, sai taakseen valiokunnan enemmistön äänin 40-4. Juuri tämä asia on Trautmannin mietinnön kiistanalaisin kohta. Muutos tarkoittaa, että verkon käyttäjien perusoikeuksia ja sananvapautta ei saa rajoittaa ilman tuomioistuimen ennakkolupaa.

Euroopan parlamentin jäsen Satu Hassi kommentoi: - EU-maiden hallitusten pitää nyt ottaa vakavasti se, että europarlamentin teollisuusvaliokunta jo toisen kerran selkeästi tuki perusoikeuksien kunnioittamista myös netissä. Se ei kerta kaikkiaan käy, että sananvapaudessa palataan keskiaikaan silloin, kun on kyse uusista viestintämuodoista.

Asiaa käsittelee parhaillaan myös EU:n ministerineuvosto. Ranskan presidentti Sarkozy on voimakkaasti ajanut sitä, että teksti verkon käyttäjien oikeuksien turvaamisesta ei tule varsinaiseen lakitekstiin, vaan ainoastaan johtolauseeseen, jolloin se olisi vain ohjeellinen. Vihreät ovat vaatineet asiaa nimenomaan lakitekstiin. Tätä tuki asian ensimmäisessä käsittelyssä Euroopan parlamentin enemmistö. Nyt meneillään olevassa toisessa käsittelyssä valiokunta tuki vihreiden linjaa. EU-maista myös Suomi on kannattanut Ranskan ajamaa kontrollilinjaa.

- Netin kontrolloinnissa ja tekijänoikeuskysymyksissä on nähtävissä selvä sukupolvien välinen kuilu. Tietokoneisiin lapsesta asti tottuneet nuoren sukupolven on vaikea hyväksyä digitaalisen sisällön kontrollijärjestelmiä. Juuri vapaan tiedonvälityksen puolustaminen onkin voimaannuttanut nykynuoret puolustamaan vanhempiaan voimallisemmin kaikkia länsimaiseen demokratiaan kuuluvia kansalaisoikeuksia, sanoi kansanedustaja Jyrki Kasvi.

Ruotsin Pirate Bay -tuomio ja tekijänoikeuskysymykset ovat kasvattaneet Piraattipuolueen jäsenmäärää siellä räjähdysmäisesti. Hassin ja Kasvin mukaan kapinaliike voimistuu täälläkin, jos Suomi ei ota vakavasti netin käyttäjien oikeuksia: - Tyytymättömyyden kanavoitumien poliittiseen toimintaan on positiivista. Jos lainsäädäntöä tehdään jatkuvasti suuren mediateollisuuden ehdoilla, riskinä on radikaalimman nettiaktivismin syntyminen. On tärkeää, että hallitus ottaa tällaiset viestit vakavasti, eikä tue kontrollikulttuuria, painotti Kasvi.

Telekommunikaatiopaketti palaa Euroopan parlamentin täysistuntoon toukokuussa, jossa Hassi ja Kasvi odottavat hyvää tulosta perusoikeuksien kannalta.

- Toivon hartaasti, että Suomen hallitus korjaa kantaansa siihen, miten internetin käyttäjiä valvotaan. Vihreiden ja Euroopan parlamentin ajama linja on sopusoinnussa Suomen tähänastisen lainsäädännön kanssa. Suomessa esimerkiksi poliisi ei saa käyttöönsä kansalaisten soittamia puheluita koskevia teletunnistetietoja ilman tuomioistuimen lupaa, joka voidaan antaa vain jos kyse on tarpeeksi vakavan rikoksen tutkinnasta. Samaa periaatetta pitäisi noudattaa myös internetin sananvapauden ja kansalaisoikeuksien suhteen, selitti Hassi.

Jaa sivu: