— Suvi Reijonen

Hautala ryhmäpuheessa: EU:n on oltava edelläkävijä ihmisoikeus- ja ilmastopolitiikassa

Vihreä eduskuntaryhmä katsoo, että hallituksen kolme painopistettä EU-vaikuttamiseen ovat hyvin tarpeellisia.

- Jos EU:sta halutaan maailman johtava osaamisalue, meidän on luovuttava aikansa eläneistä toimintatavoista. Tarvitaan uusia instituutioita, joiden avulla useat yhtäaikaiset kriisit kuten talous-, ruoka-, ilmasto- ja energiakriisi voidaan ratkaista. Eurooppaan on mahdollista luoda viisi miljoonaa viherkaulustyöpaikkaa, joilla vastataan uusiin ilmasto- ja ympäristöhaasteisiin, Heidi Hautala totesi Vihreiden ryhmäpuheessa.

Vihreät katsovat, että nyt on ryhdyttävä konkreettisiin toimiin, joilla saadaan EU:sta niukkahiilisen talouden edelläkävijä.

- Euroopan Vihreät ovat tehneet aloitteen ydinvoiman edistämiseen aikanaan perustetun EURATOM-sopimuksen korvaamisesta ERENE-sopimuksella, jonka avulla uusiutuvien energialähteiden kehitys ja käyttöönotto nostetaan aivan uusille kierroksille.

Hallitus haluaa rakentaa kansalaisten Eurooppaa terveys- ja kuluttaja-asioissa sekä ympäristönsuojelussa sekä edistämällä vapaata liikkuvuutta. Pohjoismaista oikeusajattelua ja sukupuolten tasa-arvoa halutaan levittää sekä perusoikeuksia korostaa EU-politiikassa.

- Suomen hallitukselta ei liene koskaan aikaisemmin kuultu, että unioni on kansalaisia koskettava poliittinen tila ja että Suomen tulee unionissa puolustaa pohjoismaista kansalaisjärjestöjen toimintamallia. Erinomaista!, Hautala iloitsi.

Hallituksen kolmas painopiste on tehdä EU:sta globaali johtaja.

- Unioni on tällä hetkellä kokoonsa nähden maailmanpolitiikassa alisuoriutuja. Unionin ulkopolitiikassa on oltava johdonmukaisuutta. Kauppa-, ilmasto-, turvallisuus- ja kehityspolitiikan pyrkimykset on sovitettava yhteen. Esimerkiksi maatalouspolitiikalla ei tule polkea kehitysmaiden mahdollisuuksia kehittyä. EU:n on oltava edelläkävijä erityisesti ihmisoikeus- ja ilmastopolitiikassa. Ei kiitos enää kauppa- tai kumppanuussopimuksia, joissa ihmisoikeudet vaihdetaan energiaan.

- Globaalin johtajan tulee myös toimia ulospäin yhtenäisesti. Sen on tavoiteltava edustusta kansainvälisiin järjestöihin, myös YK:n turvaneuvostoon, vaikka siellä tiellä ovatkin toistaiseksi suuret jäsenmaat, toisen maailmansodan voittajavaltiot Ranska ja Britannia, Hautala sanoi.

Puhe kokonaisuudessaan verkossa

Jaa sivu: