— Suvi Reijonen

Sinnemäki valtuuskunnassa: Elinkeinopolitiikka ja yrittäjyys tärkeään rooliin vihreässä politiikassa

- Luonnonsuojelu palautettava kunniaansa 

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anni Sinnemäki kertoi valtuuskuntapuheissaan teemoista, joita hän haluaa Vihreiden puheenjohtajana painottaa.

- Seuraavat eduskuntavaalit ovat käänteentekevät tulevaisuusvaalit. Suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle. Päästöjä on vähennettävä nopeasti, paljon nopeammin kuin olemme aikaisemmin ajatelleet. Puolueiden kannatuksissa tapahtuu merkittäviä muutoksia. Ympäristönsuojelu, köyhyyden vähentäminen ja talouden kestävät pelisäännöt ovat suomalaisten laajasti kannattamia vihreitä tavoitteita. Tavoitteiden toteutuminen vaatii, että yhä useampi äänestää meitä.

Vihreät tavoittelevat ainakin 20 kansanedustajaa seuraavissa eduskuntavaaleissa.

- Vihreillä on laaja talouspoliittinen osaaminen ja uskottava talouspoliittinen linja. Sen täytyy näkyä puolueen toiminnassa paremmin. Meidän on painotettava, että työpaikat, elinkeinopolitiikka ja yrittäjyys ovat Vihreille tärkeitä. Työllisyyspolitiikassa haluan painottaa elinkeinorakenteen monipuolistamista. Se on erityisen tärkeää niillä paikkakunnilla, jotka ovat nyt vaikeassa tilanteessa raskaan teollisuuden rakennemuutoksen vuoksi.

- Vihreillä on paljon annettavaa aluepolitiikalle, koska me tuemme hajautettuja ratkaisuja. Metsien käytön monipuolistaminen, palvelualojen vahvistaminen, luomumaatalous ja uusiutuva energia ovat hyviä esimerkkejä mahdollisuuksista luoda uusia työpaikkoja koko maahan.

- Ilmastopolitiikasta on tullut politiikan valtavirtaa. Samaan aikaan näyttää siltä, että samassa rytinässä ympäristö ja luonnonsuojelu ovat jäämässä jalkoihin. Ilmastopolitiikalla perustellaan Vuotoksen altaan tai palmuöljydieselin kaltaisia, ympäristöä tuhoavia hankkeita. Suomalaiset haluavat säilyttää isänmaan luontoarvot. Torjuntavoitot eivät enää riitä luonnonsuojelussa. Myös Vihreät tarvitsevat ympäristöpolitiikkaan uutta kunnianhimoa.

- Keskustelu norpan suojelusta on konkreettinen keskustelu asiasta, jonka olemme vaarassa menettää kokonaan. Maa- ja metsätalousministeri Anttilan tulee saattaa verkkokalastuskielto voimaan Saimaalla jos vapaaehtoisilla sopimuksilla ei saada aikaan riittävän laajaa suojelualuetta, Sinnemäki sanoi.

Puhe kokonaisuudessaan verkossa

Jaa sivu: