— Suvi Reijonen

Tarja Cronbergin puhe Vihreässä valtuuskunnassa 18.4.2009

Hyvät vihreät ystävät!

Viime viikot ovat vieneet vihreitä monia vihreitä tavoitteita suurilla harppauksilla eteenpäin. Mainittakoon niistä vain yksi. Ekologinen verouudistus eteni kehysriihessä 750 miljoonalla eurolla.

Työmme hallituksessa tuottaa myös uutta luottamusta. Tuoreimman Taloustutkimuksen mittauksen mukaan kannatuksemme on noussut korkeimmalle tasolle sitten vuoden 2002. Meitä äänestäisi nyt 10,9 prosenttia.

Olemme kannatuksen suhteen nyt selvinneet siitä entisestä karikosta, että huonoina aikoina vihreillä menee huonosti. Olemme selvästi kasvattaneet uskottavuutta talouspolitiikan alueella. Yhä useampi näkee Vihreiden esittämät ratkaisut tähän maailmantilanteeseen sopiviksi.

Hyvät vihreät ystävät!

Hallitus kokoontui tällä viikolla keskustelemaan työmarkkinajärjestöjen kanssa. Sieltä ei tullut suuria uutisia. Pikemminkin päinvastoin.

Taloustilanne on edelleen ambivalentti. Ilmassa ei kylläkään enää liiku vain negatiivisia signaaleja. Myös positiivisia on ilmaantunut. Tilanne on kuitenkin yhä vakava. Olemme onnistuneet pysäyttämän taantuman lomautuksiin, mutta työttömyys lisääntyy vielä varmasti.

On edelleen äärimmäisen tärkeä pitää kiinni työllisyydestä. Jaan sydämessäni kaikkien lomautettujen ja työttömien huolen tulevaisuudesta. Toivotan rohkeutta ja jaksamista. Teitä kaikkia tarvitaan hyvin pian, niin uskon.

Tilanne vaatii myös aidosti palkkamalttia, kuten pääministeri Vanhanen on aivan oikein korostanut.  Palkkamalttia ei kuitenkaan tarvita vain työntekijäpuolella vaan myös työnantajien leirissä.

Palkkakierroksella ei nimittäin pidä mennä alle nollalinjan, vaikka se voi tuntua houkuttelevalta yksittäisen työnantajan tai alan näkökulmasta. Kansantalouden näkökulmasta se voi päästää irti deflaation kierteen, joka on osoittautunut inflaatiota vakavammaksi ongelmaksi.

Työmarkkinoilla tulisi nyt rakentaa uusi luottamus, uusi suunta. Palkanmuodostus on vain yksi raide työmarkkinoiden ratapihalla. Jos tämä päärata on suljettu molempiin suuntiin, on syytä kulkea muita teitä.

Globaalissa taloudessa emme voi kilpailla matalilla palkoilla. Johdollani ollaan nyt tekemässä tulevaisuuden työmarkkinamallia. Tässä yhteydessä on tilaisuus ratkoa työelämän laatukysymykset. Työelämän laatu ja tuottavuus kulkevat käsi kädessä. Näin voidaan pidentää myös työuria ja lisätä työturvallisuutta.

Globalisaatio vie meidät tuskallisiin tilanteisiin, jos työmarkkinat ei osaa vastata siihen jouston ja turvan uudella tasapainolla sekä työtekijän että työnantajan näkökulmasta. Omasta puolestani lupaan tällaiselle työlle kaiken sen valtiovallan tuen, jota voin järjestää.

Hyvät vihreät ystävät!

Valmistelemme tässä valtuuskunnassa Eurooppa-ohjelmaa, mutta ratkomme samalla laajempia kysymyksiä. Tässä maailmantalouden tilanteessa tapahtuu pysyvä rakennemuutos teollisuudessa. Sen merkkejä on Suomessa jo nähty jo metsäteollisuudessa. Osa työpaikoista häviää.

Siksi on satsattava uusiin työpaikkoihin. On 30-luvun tapaan rakennettava vihreältä pohjalta New Deal, Green New Deal. Talouskriisi, ilmastokriisi ja energiakriisi on ratkaistava samalla kertaa  globaalissa mittakaavassa ja reilulla tavalla. Pelin on oltava reilu myös EU:n sisällä.

Euroopan unionin kehityksen kannalta tässä taloustilanteessa keskeistä on luoda yhteiset periaatteet yritysten yhteiskuntavastuusta. Nokian Bochumin tehtaiden siirtäminen Romaniaan tukien avulla on esimerkki EU:n sisällä tavasta, jolla valtiot kilpailevat epäterveesti keskenään.

On tietysti selvää, että työpaikat siirtyvät jatkossakin. EU ei kuitenkaan voi tähän vaikuttaa, mutta voi vaikuttaa tukipolitiikalla, että EU:n sisällä maat ei kilpaile toisiaan hengiltä. Pitää luoda yhteiset pelisäännöt yritysten yhteiskuntavastuusta ja siitä, miten työntekijöiden muutosturva siirtotilanteissa ratkaistaan.

Amerikan Osmo Soininvaara, taloustieteilijä Paul Krugman on meitä muistuttanut, että 30-luvun New Deal ei vain elvyttänyt taloutta. Se myös otti rikkailta. Sinikaulustyöläisten USA:sta tuli vuosikymmeneksi palkkatasoltaan paljon tasa-arvoisempi maa kuin muistammekaan.

Myös viherkaulustyöläisten EU:ssa meidän on tähdättävä vaurauden reiluun jakamiseen. EU:n ei pidä kilpailla ahneudella, vaikka se välillä vaikuttaa kaikkein nopeiten uusiutuvalta luonnonvaralta.

Hyvät vihreät ystävät!

En lakkaa korostamasta, että kesäkuun eurovaalit ovat vihreille yhtä tärkeät kuin eduskuntavaalit. Ne eivät kuitenkaan ole tärkeät meidän itsemme takia. Ne ovat tärkeät vaalit meille suomalaisille.

EU näyttää nyt suuntaa maailmalle rauhan projektina ja ilmastopolitiikassa. Missä EU, siellä Suomi. Siellä myös minä, toivottavasti. Ei välttämättä EU:n kovassa ytimessä, vaan siinä pehmeässä ytimessä, jossa kehitetään sosiaalista Eurooppaa.

Ilmoitin eilen ryhtyväni tavoittelemaan paikkaa Euroopan parlamentissa. Harkitsin pitkään. Syy harkinnan kestoon ei johtunut kiinnostuksen puutteessa. Syyt olivat täysin henkilökohtaisia. Kerroin niistä viikko sitten Vihreässä Langassa.

Minua rohkaisivat monet hyvin yllättäviltä tahoilta tulleet pyynnöt, joita suorastaan sateli viime päivinä. Kiitän kaikkia kysyjiä lämpimästi ja otan haasteen vastaan.

Minua rohkaisivat myös Heidin, Satun, Uma Aaltosen ja Matti Wuoren esimerkit. Suomalaiset vihreät voivat saada europarlamentissa paljon aikaan. Suomalaisen politiikan uuteen keskiöön kannattaa hakeutua.

Hyvät valtuuskunnan jäsenet!

Kokoonnumme tällä kokoonpanolla viimeistä kertaa. Teidän kanssanne on ollut todella mieluisaa työskennellä. Täällä käydyt keskustelut ja tehdyt päätökset ovat vieneet puoluetta voimakkaasti eteenpäin.

Lämmin kiitos teille kaikille! Ja erityiskiitos vielä Katrille, joka lempeän jämäkästi on pitänyt rönsyilevät keskustelumme kasassa.

Asioiden lopettaminen synnyttä aina haikeutta. Sanonnan mukaan jokainen loppu on uusi alku. Myös tässä viimeisessä kokouksessa katseemme siintää kauemmas: kohti parempaa Eurooppaa.

Hyvää kokousta kaikille! Voimia vaalikentille!
 

Jaa sivu: