— Suvi Reijonen

Vihreät Eurooppa-ohjelmassaan: Rahoitusmarkkinat sääntelyyn, veroparatiisit suljettava

Vihreiden Eurooppa-ohjelma

Vihreät hyväksyivät Eurooppa-ohjelman valtuuskunnassa 19.4.2009

Vihreät kannattavat vahvaa demokraattista Euroopan unionia, jonka merkitys maailmassa vain kasvaa. Yhteistä ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa on vahvistettava, ja EU:lle halutaan yhtenäinen edustus YK:ssa. EU:sta halutaan tehdä rauhanneuvottelun ja sovittelun suurvalta.

Globaalin rahoitus- ja talouskriisin herättämän EU:n on Vihreiden mukaan vihdoin otettava pankit ja sijoitusrahastot on valvontaan ja säänneltäviksi. Veroparatiisit on suljettava niin EU:ssa kuin muuallakin maailmassa. Maailmanlaajuisesti on toteutettava nopeiden voittojen tavoittelua hillitsevä transaktiovero.

- On päästävä irti siitä, että ratkaistaan aina yhtä asiaa kerrallaan. Haluamme, että poliittiset ratkaisut kykenevät vastaamaan samanaikaisesti ekologiseen ja ilmastokriisiin, rahoitus- ja talouskriisiin sekä sosiaaliseen kriisiin, joka pahenee taantumassa. EU:n toimet ja budjetti on siksi otettava tarkkaan vaikutusarviointiin, Eurooppa-ohjelmaa valmistelleen työryhmän puheenjohtaja Heidi Hautala sanoo.

Ohjelman mukaan ilmastonmuutoksen torjunta on EU:n vakavin haaste maailmassa. Vain pysymällä kansainvälisten ilmastoponnistelujen johdossa unioni voi saada myös vapaamatkustajavaltiot kantamaan oman vastuunsa. Myös globaali ilmasto-oikeudenmukaisuus vaatii, että EU johtaa työtä kestävien tuotanto- ja kulutustapojen kehittämiseksi.

- Tavoittelemme vihreää ”new dealia” ja uutta teollista vallankumousta. EU:ssa on mahdollista luoda viisi miljoonaa uutta viherkaulustyöpaikkaa. Haluamme unionille uuden instituution vauhdittamaan uusiutuvan energian käyttöönottoa. Ydinvoima sen sijaan tuottaa kestävien ratkaisujen sijasta kestäviä ongelmia. Mikään maa ei saa dumpata omia ydinjätteitään muiden EU-maiden tai kolmansien maiden vastattaviksi, Hautala sanoo.

Kaikkien eurooppalaisten valtioiden on Vihreiden mukaan voitava liittyä Euroopan unioniin riippumatta siitä, mihin etupiiriin ne ovat ennen kuuluneet, jos ne täyttävät kaikki jäsenyyden ehdot kuten ihmisoikeuksien kunnioituksen ja demokraattisen oikeusvaltion periaatteet. Kysymykseen, mihin Eurooppa päättyy, ei Vihreiden mielestä ole yksinkertaista vastausta.

Vihreät haluavat EU:ssa toimia aktiivisen maahanmuuttopolitiikan puolesta. EU:n toimet ovat Vihreiden mielestä keskittyneet liiaksi laittoman maahanmuuton ehkäisyyn ulkorajoilla. Maahanmuuttajien integraatio ja kotouttaminen vaativat EU-tason laatuvaatimuksia, ja parhaita käytäntöjä on levitettävä järjestelmällisesti. Jo EU:n alueella olevien maahanmuuttajien asema on laillistettava unionin yhteisin päätöksin ja heidän oikeuksiaan parannettava.

Ohjelma painottaa EU-toimia kaikkinaisen syrjimättömyyden puolesta. EU-maiden sosiaaliturvaa halutaan kehittää asteittain kansalaisten perustulon suuntaan.  
 

Jaa sivu: