— Suvi Reijonen

Vihreiden puoluehallitus: Metsäkiistat ratkaistava Metsähallituksen uudistuksessa

Metsähallitus on viime vuosina ollut keskeinen metsäkiistojen osapuoli. EU:sta tulevat paineet edellyttävät liikelaitosten purkamista tai yhtiöittämistä. Valmisteilla oleva muutos Metsähallituksen asemaan antaa mahdollisuuden ratkaista pitkään auki olleita metsäkiistoja.

- Metsähallituksen rakennemuutoksen yhteydessä voidaan ratkaista luonnontilaisten ja muiden arvokkaiden metsien kohdalla auki olevat suojelukiistat Etelä- ja Pohjois-Suomessa. Samalla voidaan edelleen täydentää pieniä suojelualueita ja kansallispuistoja, Vihreiden puheenjohtaja Tarja Cronberg sanoo.

Ympäristön kannalta ongelmaksi on muodostunut, että Metsähallituksen luonnonsuojelupuolen tavoitteet jäävät helposti taloudellisesta tuloksesta vastaavan Metsätalousosaston jalkoihin valtionmaiden käytöstä päätettäessä.

- Metsähallituksen metsät tulee inventoida kokonaisuudessaan. Suojelunarvoiset metsät tulee siirtää ympäristöministeriön alaisuuteen. Talousmetsien hoito voidaan joko yhtiöittää hyvin hoidettuun valtionyhtiöön tai jättää maa- ja metsätalousministeriön alaisuuteen.Vanhat ja muuten arvokkaat valtion metsät tulee jättää tulostavoitteiden ulkopuolelle, Cronberg esittää.

Taustalla Metsähallituksen aseman muutoksille ovat EU:n yhteismarkkinat, jotka pakottavat muuttamaan valtion virastojen liiketoimintaa. Erityisesti komission 2007 tekemä päätös tieliikelaitos Destiasta muuttaa myös muiden liikelaitosten ja liiketaloudellisin perustein perittävien valtionhallinnon eri haarojen maksujen asemaa.

Valtio omistaa noin neljäsosan Suomen metsätalousmaasta, noin 8,8 miljoonaa hehtaaria, joista lähes kaikki on Metsähallituksen hallinnassa.
Jaa sivu: