— Suvi Reijonen

Cronberg: Haittavero veroparatiisiin meneville sijoituksille

Monet asiantuntijat pitävät yhtenä keskeisenä talouskriisin vauhdittajana veroparatiiseja. Tiukkaa pankkisalaisuutta vaalivien maiden kautta ei ainoastaan kierretä veroja vaan niihin on piilotettu

laitonta rahaa. Rahoitusmarkkinakriisi on muistuttanut, että veroparatiiseja käytetään myös luottolaitosten ja yritysten riskien piilotteluun. Veroparatiisit eli oikeastaan pankkisalaisuusmaat ovat keskeinen osa laitonta ja läpinäkymätöntä taloutta.

- Pankkisalaisuusmaat on pantava kuriin vaikka pakottein. Yksi keino olisivat veroparatiisiin vietäville varoille määrättävät haittaverot. EU:n tulee ryhtyä ajamaan niitä. Unionin kannoilla on merkitystä niin G20 kokouksissa kuin OECD:ssa, joiden kautta nykyisin ratkotaan pankkisalaisuuteen liittyviä ongelmia. Europarlamentin äskettäin laatima säästödirektiivi on hyvä malli maidenväliselle automaattiselle tiedonvaihdolle. Tietojen vaihdon on tulevaisuudessa oltava osa normaalia, läpinäkyvää taloutta, vaatii Vihreiden eurovaaliehdokas, työministeri Tarja Cronberg.

Veroparatiisitalouteen on yritetty vaikuttaa talouskriisin myötä kehittämällä maiden välisiä sopimuksia tietovaihdosta rikostapauksissa. Huhtikuussa kokoontunut johtavien talousmahtien G20 kokous päätti erityisesti Saksan ja Ranskan aloitteista, että sitkeimpiä veroparatiiseja yritetään painostaa avautumaan ja solmimaan tiedonvaihtosopimuksia kehittämällä mustia listoja veroparatiiseille. Sen jälkeen viimeisetkin maat ovat ilmoittaneet sitoutuvansa OECD:n suosituksiin tietojenvaihdosta veronkierron estämisessä.

Sopimukset eivät kuitenkaan usein käytännössä toimi: tiedot tulevat hitaasti tai niitä saa vain tarkoin määritellyistä tileistä tai sijoituksista. Hitaalla tietojen vaihdolla ei pysytä talousrikollisten

kannoilla, eivätkä sopimukset auta puuttumaan esimerkiksi riskien piilottamiseen. Kehitysmailla puolestaan ei usein ole edellytyksiä joko tehdä sopimuksia tai ainakaan hankkia tietoja laittomasta rahankierrätyksestä.

- Syksyn G20 kokouksessa ja YK:n talouskriisikokouksessa EU:n tulee toimia vähintään Saksan ja Ranskan taannoisen aktiivisuuden tasolla. Esimerkiksi tietojen keruu veroparatiiseista on nyt lähinnä kansalaisjärjestöjen ja yksittäisten tutkijoiden harteilla. Maailmanpankki ja Kansainvälinen valuuttarahasto IMF olisivat sopivia tutkimusta tekeviä tahoja. Norja on tarjonnut tähän jopa rahoitusta. Talouskriisi osoittaa, että myös aivan perusasiaan, tietojen keruuseen, on luotava riittävät resurssit, sanoo Cronbeg.

Jaa sivu: