— Satu Hassi

Hassi iloinen europarlamentin tuesta sananvapaudelle netissä

Euroopan parlamentti on tänään - vastoin odotuksia - hylännyt EU:n telekompakettia koskevan kompromissin, joka oli neuvoteltu parlamentin suurimpien poliittisten ryhmien ja EU:n ministerineuvoston välillä. Parlamentti säilytti alkuperäisen kantansa, jonka mukaan kansalaisten Internet-yhteyksiä ei voida katkaista ilman oikeuden päätöstä, paitsi jos on kyse yleisen turvallisuuden takaamisesta. Esimerkiksi pelkkä vertaisverkkosivuilla käynti ei voi johtaa nettiyhteyden katkaisemiseen.

"Olen iloinen siitä, että europarlamentti puolusti sananvapautta netissä", sanoi Satu Hassi. "Kiistan taustalla on Ranskassa kaavailtu laki, jonka mukaan Internet-yhteys voidaan sulkea, jos käyttäjä käy vertaisverkkosivuilla, joilta voi ladata ilmaiseksi tekijänoikeuden alaista aineistoa. Parlamentin hyväksymä muotoilu kieltää tällaiset suhteettomat sanktiot", selvitti Hassi.

"Muusikoiden, kirjailijoiden ja muiden luovaa työtä ja tekijänoikeuksia pitää kunnioittaa, mutta laittomuuksista seuraavien rangaistusten pitää olla kohtuullisia suhteessa rikkomukseen", totesi Hassi. "Internet-yhteys on lukemattomille ihmisille keskeinen tietokanava ja myös sananvapauden väylä. Sen katkaiseminen useiksi kuukausiksi, kuten Ranskassa on kaavailtu, on suhteetonta, ellei ole kyse todella vakavista tapauksista", Hassi selvitti.

"Tämänpäiväinen äänestystulos tarkoittaa, että koko lakipaketti päätyy sovitteluun parlamentin ja ministerineuvoston välillä, mikä pidentää päätöksentekoa ja saattaa jopa kaataa koko lakipaketin", totesi Hassi.

"Asiaan liittyy se suomalainen erityispiirre, että asiantuntijatason neuvotteluja Brysselissä Suomen hallituksen puolesta käyneet virkamiehet eivät ajoissa kertoneet hallitukselle ja eduskunnalle netin käyttäjien oikeuksia koskevasta isosta kiistasta parlamentin ja ministerineuvoston välillä, minkä takia Suomen hallitus sai tietää koko asiasta vasta viime tipassa, vihreiden nostettua asian esille", Hassi totesi. "Brysselissä neuvottelevat virkamiehet laiminlöivät selkeästi velvollisuutensa tiedottaa päättäjille keskeisistä poliittisista kiistakysymyksistä", Hassi moitti.

"Tilanne, jossa koko telekomlakipaketti voi lopulta kaatua, olisi ehkä voitu estää, jos myös Suomen hallitus olisi ajoissa voinut osallistua sellaisen rakentavan kompromissin muotoiluun, jossa Internetin käyttäjien oikeudet olisi turvattu tyydyttävällä tavalla", Hassi sanoi. "Nyt ikävä kyllä äärilinjaa ajavan Ranskan hallituksen annettiin määrätä tahti ministerineuvostossa", Hassi jatkoi.

"Suomen hallituksen - myös hallitusta asiantuntijatasolla edustavien virkamiesten - on korkea aika oppia se, että EU-lakeja ei enää moniin vuosiin ole säätänyt ministerineuvosto yksin, vaan lait on hyväksytty vasta kun myös europarlamentti on ne hyväksynyt", Hassi totesi.

Jaa sivu: