— Suvi Reijonen

Sinnemäki: Metsäteollisuuden uudistamista tuettava työpaikkojen turvaamiseksi

Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) tänään julkistaman raportin mukaan metsäteollisuuden tulevaisuuden näkymät Suomessa ovat synkkiä. Metla arvioi, että paperin, kartongin ja massan tuotanto supistuisi vuoden 2007 tasosta yli kolmanneksen vuoteen 2020 mennessä. Puutuoteteollisuudessakin pudotusta olisi vajaan viidenneksen verran.

- Metsäteollisuus on ollut vuosikymmeniä Suomen talouden ja työllisyyden yksi tukijalka. Nyt olemme tienhaarassa: metsäteollisuuden on uudistuttava merkittävästi ja nopeasti, jotta vientitulot ja työpaikat voidaan turvatatulevaisuudessakin, kommentoi Vihreiden puheenjohtaja Anni Sinnemäki.

Metlan raportissa todetaan, että tuotannon supistuminen johtuu pääosin markkinoiden perustekijöistä, joihin yhteiskunta voi vaikuttaa vain rajallisesti tai ei lainkaan. Kasvavat markkinat ovat muualla, ja puun ja työnhinta on Suomessa kansainvälisesti vertailtuna korkea.

Julkiset satsaukset tulisikin Metlan mukaan kohdentaa sinne, missä niillä on pitkällä aikavälillä suurin vaikuttavuus. Potentiaalia tutkimuslaitos näkee mm. biojalostamoissa, puun energiakäytössä ja puutuotteissa esimerkiksi puurakentamisessa.

- Valtion on kohdennettava tukitoimet niin, että teollisuutta autetaan tehostamaan toimintaansa ja luomaan uusia tuotteita. Tulevaisuus on korkeaan osaamiseen ja jalostusarvoon perustuvassa hiilipihissä ja materiaalitehokkaassatuotannossa. Tuulimyllyjä vastaan ei kannata taistella eikä niukkoja verovarojakanavoida kohteisiin, joissa tuki ei suuntaa muuta, Sinnemäki arvioi.

Teollisuuden näkymät heijastuvat myös energiatalouteen. Metsäteollisuus kuluttaa yksin noin kolmanneksen kaikesta maan sähköstä. Metlan arvion mukaan alan sähkön kulutus laskee vielä 30 prosenttia viime vuoden jo selvästialentuneesta tasosta. Samalla putoaa metsäteollisuuden sivutuotteena syntyvänbioenergian käyttö.

- Metsäteollisuuden rakennemuutoksen nähtävästi jatkuessa on epätodennäköistä, että Suomen sähkön kulutus lähtisi enää merkittävään kasvuun. Tämän tosiasian tunnustamisen pitää olla lähtökohta myös, kun hallitus punnitsee hakemuksialisäydinvoiman rakentamisesta. Toimia bioenergian käytön lisäämiseksi pitää myös vahvistaa, jos tulevaisuudessa ei enää voida laskea niin paljon metsäteollisuuden sivutuotteiden varaan, Sinnemäki jatkaa.

Metlan tiedote ja raportti

Jaa sivu: