— Suvi Reijonen

Uusi strategia hyväksyttiin: Suuren puolueen asema tavoitteena vuoden 2015 vaaleihin mennessä

Vihreiden puoluekokous hyväksyi sunnuntaina uuden strategian puolueen vahvistamiseksi. Tavoitteeksi asetetaan kasvaa yhdeksi suurista puolueista kannatuksen, jäsenten ja vaaleilla valittujen edustajien suhteen.

Strategiassa asetetaan tavoitteeksi, että vuonna 2015 Vihreät olisi aidosti kaksikielinen, 15 000 jäsenen ja rekisteröityneen tukijan puolue. Tavoitteena on saavuttaa vuoden 2015 eduskuntavaaleissa 15 prosentin kannatus, mikä merkitsisi vaalilakiuudistuksen toteuduttua 30 kansanedustajaa.

- Pidän tätä tavoitetta täysin realistisena, koska yhteiskunnan arvot ovat viime vuosina tulleet lähemmäksi Vihreiden arvoja. Vihreiden politiikalle on tutkimusten perusteella vahva kannatus. Olemme esimerkiksi TNS Gallupin mittauksissa olleet viime vuosina ollut Suomen toiseksi tai kolmanneksi houkuttelevin puolue. Vihreiden äänestämisen kokee erittäin houkuttelevaksi 6 prosenttia ja melko houkuttelevaksi 20 prosenttia suomalaisista. Houkutusta Vihreiden äänestämiseen on sekä kolmen suuren puolueen että Vasemmistoliiton kannattajissa, sanoo strategiatyöryhmän puheenjohtaja Mari Puoskari.

Strategiassa määritellään Vihreiden olevan yleispuolue. Punnittuja kantoja puolue esittää kaikkiin politiikan aihealueisiin. Ympäristökysymykset ovat jatkossakin puolueen vahvin tukijalka.

Oikeistolla ja vasemmistolla on perinteisesti ollut omia vahvoja aihealueitaan, joita ei ole kyetty kokonaisvaltaisesti haastamamaan Vihreästä näkökulmasta nousevalla vaihtoehdolla.

- Kokoomus on saanut profiloitua rauhassa yrittäjäpuolueeksi ja vasemmistopuolueet ammattiyhdistyspuolueiksi. On aika haastaa kilpailijat sekä näissä että monissa muissa politiikan alueissa, Puoskari sanoo.

Strategiassa asetetaan tavoitteeksi, että Vihreistä kasvaa aidosti jäsendemokraattinen suuri puolue.

- Olemme ottaneet askeleita oikeaan suuntaan; puheenjohtaja on päätetty valita jäsenäänestyksellä. Strategiassa päätetään myös, että jatkossa toteutamme jäsentutkimuksia ja -äänestyksiä poliittisen linjanvedon tueksi. Näin jäsenet pääsevät mukaan puolueen keskeisimpiin päätöksiin, sanoo puoluesihteeri Panu Laturi.

Strategiassa kiinnitetään huomiota avainhenkilöiden, kuten yhdistysten puheenjohtajien rekrytointiin. Avainhenkilöitä pyritään rekrytoimaan entistä enemmän muun muassa ammatti-, tiede- ja taidekorkeakoulujen opiskelijoista, ammattiyhdistysaktiiveista, tutkijoista, yritys- ja liike-elämän osaajista, kansalaisjärjestöaktiiveista sekä ensimmäiset ja toisen polven maahanmuuttajista ja ruotsinkielisistä.
Jaa sivu: