— Suvi Reijonen

Vihreät EU-kannanotossa: Elvytysvarat tulee suunnata rohkeammin ilmastonsuojeluun

Vihreiden puoluekokous hyväksyi sunnuntaina EU-kannanoton, jossa otetaan kantaa EU:n ja Suomen elvytysvarojen suuntaamiseen. Kannanotto valmisteltiin MEP Satu Hassin johdolla.

EU:N JA SUOMEN ELVYTYSVARAT TULEE SUUNNATA ROHKEAMMIN ILMASTONSUOJELUUN
- Vihreät vaativat uusiutuvalle energialle vähintään 50 % EU:n energiaelvytysrahoista

Ihmiskunnalla on kolme yhtäaikaista haastetta, talouskriisi, ilmastokriisi ja perinteisten energiavarojen niukkeneminen. Jos ilmastonmuutos päästetään pahenemaan, seuraukset ovat monin kerroin vakavammat kuin laman. Ihmisiä on maapallolla pian seitsemän miljardia ja kilpailu resursseista kovenee.

Ripustautuminen perinteisiin ja uusiutumattomiin energiavaroihin, fossiilisiin polttoaineisiin ja uraaniin, tekee yhteiskunnista liian haavoittuvia.

Vihreät vaativat talouden elvytystoimia, jotka työllistävät tässä ja nyt ja sen lisäksi palvelevat ilmastonsuojelua ja kestävän tulevaisuuden rakentamista. EU:n tulee näyttää muulle maailmalle tietä uuden kestävän ja kohtuullisen vaurauden luomisessa eikä antaa tekohengitystä auringonlaskun aloille.

Teknologinen murros kohti puhtaita energiaratkaisuja on jo käynnissä. Rohkea vihreä elvytys (Green New Deal) nopeuttaa sitä. Maailmanpankin entinen pääekonomisti, lordi Nicholas Stern on kehottanut hallituksia suuntaamaan vähintään 20 prosenttia elvytysvaroista vihreisiin kohteisiin, kuten rakennusten energiaremontteihin ja uusiutuvaan energiaan.

Valtaosa maailman maista ja myös EU jäävät tästä tavoitteesta jälkeen. Monet Euroopan johtajat puhuvat kauniisti uudesta teollisesta vallankumouksesta ja viherkaulustyöpaikoista. Valitettavasti teot eivät vastaa juhlapuheita. Vihreää elvytystä johtavat maailmassa rahamäärillä mitaten USA ja Kiina ja prosenteilla mitaten Etelä-Korea, jonka elvytysrahoista yli neljä viidesosaa menee ilmastonsuojeluun. EU ja Suomi ovat kaukana kärjestä.

Ilmastotavoitteista huolimatta 90 prosenttia EU:n energiaelvytysrahoista ollaan antamassa perinteisille energia-aloille. Vain 10 prosenttia ollaan suuntaamassa uusiutuviin energialähteisiin. Seuraavan europarlamentin ja EU-komission tulee korjata tämä epäsuhta nostamalla uusiutuvien osuus energiaelvytysrahoista vähintään 50 prosenttiin. Tämän lisäksi tulee ohjata EU-rahaa energiaremontteihin ja joukkoliikenneinvestointeihin, joita ehdotettu paketti ei huomioi lainkaan.

Rakennusten energiaremontit voidaan toteuttaa nopeasti. Ne auttavat työllisyyttä tässä ja nyt, toisin kuin kaasuputket ja hiilidioksidin talteenottohankkeet, joiden toteutettavuus on ylipäänsä epävarmaa. Energiateknologian murroksessa oma maamme on kulkenut väärään suuntaan, kun

Suomi melkein ainoana ydinaseettomana maana ryhtyi rakentamaan lisää ydinvoimaa, joka tuottaa kestävien ratkaisujen sijasta kestäviä ongelmia.

Nyt tarvitsemme Suomeen tuulivoimaa, biojalostamoita ja biokaasua, metsä- ja peltoenergiaa, maalämpöä, kotien ja julkisten rakennusten energiaremontteja, älykkäitä sähköverkkoja sekä teollisuuden energiatehokkuuden huomattavaa parantamista. Tarvitsemme ruuhkamaksuja ja ratojen parannuksia, sillä liikenteen päästöt ovat kasvaneet nopeimmin. Näin luodaan vihreitä työpaikkoja sekä parannetaan Suomen teknologista osaamista ja kansainvälisiä kilpailuasemia.

Vihreät painottavat, että samojen toimien on palveltava talous-, energia- ja ilmastohaasteiden ratkaisemista. EU:n tulee toimia johdonmukaisesti ja suunnata budjetti- ja elvytysvarat hankkeisiin, jotka palvelevat myös EU:n ilmastotavoitteiden toteutumista. Kestävä ratkaisu ovat viherkaulustyöpaikat, joita saadaan investoimalla uusiutuvaan energiaan, energiansäästöön ja päästövähennyksiin. Jahkailun aika on ohi. On ratkaisujen aika.
Jaa sivu: