— Vesa Saarinen

Eurovaalien 2009 rahoitus

Puolueen rahoitus

Rahoitus ja kuluselvitys, ennakkotieto 4.6.2009. Täsmälliset euromäärät selviävät vaalien jälkeen.

Tulot

250 000 € Puolueen oma rahoitus; lähteenä puoluetuki.

18 700 € Seminaarin tuotto. Liput á 850 € (sis. 2 lippua Rakennusteollisuudelle ja 2 lippua Finanssialan keskusliitolle, yht 4 * 850 €)

4 600 € Lahjoitukset (sis. 2 000 € Toimihenkilöunionilta. Muut lahjoitukset alle 1 000 € suuruisia pienlahjoituksia.)

273 300 € TULOT YHTEENSÄ

Menot

-100 000 € Suora tuki ehdokkaille (20 x 5 000 €)

-88 000 € Ulkomainoskampanja (Vaalilain näkökulmasta kustannuksina 11 000 € kullekin kahdeksalle julisteessa näkyvälle ehdokkaalle.)

-26 000 € Lehtimainonta

-23 000 € Vihreiden oma vaalilehti

-12 000 € Mainonnan suunnittelu ja toteutus

-9 000 € Julisteet

-3 000 € Tilaisuudet (Esim. kampanja-avaus, Rail Baltica -tempaus Jyväskylässä...)

-4 000 € Varainhankinnan menot (Seminaarin kustannukset, varainhankkijan palkkiot)

-2 000 € Vaalimökki Helsinkiin

-6 300 € Muut kulut (mm. pistekirjoitusversio ehdokasesittelystä ja ohjelmasta)

-273 300 € MENOT YHTEENSÄ


Erittely avustuksista puolueelta ehdokkaille

summa Nimi Kotipaikka numero

5000 € Aalto Touko Jyväskylä 222

16000 € Abu-Hanna Umayya Helsinki 223

5000 € Airto Mikko Hyvinkää 224

5000 € Bergh Flemming Kyrkslätt 225

16000 € Cronberg Tarja Polvijärvi 226

16000 € Hassi Satu Tampere 227

16000 € Hautala Heidi Helsinki 228

5000 € Holopainen Hanna Lappeenranta 229

5000 € Kari Emma Helsinki 230

16000 € Kasvi Jyrki Espoo 231

5000 € Lawson Hellu Latékoé Oulunsalo 232

5000 € Moring Anna Helsinki 233

5000 € Mäntylä Aleksi Lahti 234

16000 € Puoskari Mari Helsinki 235

5000 € Rantanen Elina Turku 236

16000 € Relander Jukka Helsinki 237

5000 € Räsänen Terhi Nilsiä 238

5000 € Suoniemi Juhana Tampere 239

16000 € Sumuvuori Johanna Helsinki 240

5000 € Toiviainen Pasi Helsinki 241

188000 € AVUSTUKSET EHDOKKAILLE YHTEENSÄ

Jokainen Vihreiden ehdokas sai suoran 5 000 euron suuruisen avustuksen. Sen lisäksi kahdeksan ehdokasta (Abu-Hanna, Cronberg, Hassi, Hautala, Kasvi, Puoskari, Relander, Sumuvuori) esiintyi Vihreiden vaalijulistekampanjassa. Vaalilain näkökulmasta näkyvyys vastaa 11 000 € suuruista avustusta puolueelta ko. ehdokkaille.


Erittely saaduista yli 1000 € tuista

2850 € TOIMIHENKILÖUNIONI TU RY (2000 € + 850 € seminaarilippu)

1700 € FINANSSIALAN KESKUSLIITTO RY (kaksi 850 € seminaarilippua)

1700 € RAKENNUSTEOLLISUUS RT (kaksi 850 € seminaarilippua)

6250 € YHTEENSÄ

 

Ehdokkaiden vaalirahoitukset

Linkit ehdokkaiden omille sivuille, joilta rahoitusilmoitukset löytyvät. Rahoitustiedot täydentynevät myös Valtiontalouden tarkastusviraston sivuille.

Aalto, Touko
Abu-Hanna, Umayya
Airto, Mikko
Bergh, Flemming
Cronberg, Tarja
Hassi, Satu (sivun alalaita)
Hautala, Heidi
Holopainen, Hanna
Kari, Emma
Kasvi, Jyrki
Lawson Hellu, Latekoe
Moring, Anna
Mäntylä, Aleksi
Puoskari, Mari
Rantanen, Elina
Relander, Jukka
Räsänen, Terhi (blogimerkintä 3.6.09)
Sumuvuori, Johanna
Suoniemi, Juhana
Toiviainen, Pasi

Jaa sivu: