— Katja Alvoittu

Haavisto ryhmäpuheessa: turvallisuus ymmärrettävä laajasti

Vihreät hahmottavat turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa laajan turvallisuuden käsitteen avulla. Siihen kuuluvat ympäristöriskit - esimerkiksi ilmastomuutos, Itämeren uhat, ydinturvallisuus tai kemialliset onnettomuudet. Laajaan turvallisuuteen kuuluvat myös luonnonkatastrofit, nälänhädät, pandemiat, hallitsemattomat pakolaisvirrat, terrorismi tai yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen lamauttaminen. - Vaikka selonteko lähtee laajasta turvallisuuskäsityksestä, suuri osa sen johtopäätöksistä käsittelee vain puolustushallinnon toimenpiteitä. Johtopäätökset ovat Vihreän eduskuntaryhmän mielestä liian kapeita. Varustaudummeko oikeisiin uhkiin? On tärkeää, että tulevaisuudessa hallinnon kaikki sektorit olisivat turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa keskustelussa paremmin mukana, korostaa Pekka Haavisto vihreiden ryhmäpuheessa selonteon palautuskeskustelussa. Euroopassa enää Suomella, Kreikalla ja Kyproksella on käytössään suureen reserviin perustuva asevelvollisuusarmeija. Tulevaisuuden uhkakuvia ja kriisejä on pohdittava avoimesti, ilman että suomalainen maanpuolustustahto sidotaan nykyiseen asevelvollisuusjärjestelmään. Vihreiden mielestä maanpuolustustahdon pitäisi olla valmiutta vastata erilaisiin kriiseihin laajan turvallisuusajattelun hengessä. Suomen järjestelmässä ongelmiksi ovat muodostuneet suuri keskeyttäneiden määrä varusmiespalveluksessa sekä suuri reservi, jota ei kyetä aseistamaan. - Voidaan perustellusti kysyä, onko Suomen nykyinen järjestelmä kustannustehokas. Osavastauksena näihin ongelmiin voidaan laskea reservin ikärajaa ja kehittää karsintoja kutsunnoissa, mutta suuret ratkaisut ovat edessäpäin. Vihreät ovat ehdottaneet tulevaisuuden malliksi pienempää joukkoa aseelliseen koulutukseen. Tämän voisi toteuttaa siirtymällä valikoivaan asepalvelukseen, josta on olemassa erilaisia malleja. Puhe kokonaisuudessaan verkossa: http://www.vihreat.fi/node/4344
Jaa sivu: