— Tanja Remes

Hassi: Komission Itämeristrategiaehdotus liian lepsu

Euroopan parlamentin jäsen Satu Hassi pitää tervetulleena sitä, että EU:n komissio vihdoin julkaisi tiedonannon Itämeristrategiasta ja siihen liittyvän toimenpideohjelman. Hassi on kuitenkin pettynyt siihen, että ehdotetut toimet ovat liian lepsuja, ne perustuvat pääosin vapaaehtoisuuteen.

”Itämeri on yksi maailman saastuneimmista merialueista ja melkein EU:n sisämeri. Itämeren pelastaminen ei todellakaan saa perustua pelkkään vapaaehtoisuuteen”, Hassi sanoo. ”Toivon, että 1.7. alkavalla Ruotsin EU-puheenjohtajakaudella Itämeristrategiasta tulee konkreettisempi ja ennen kaikkea sitovampi”, Hassi jatkaa. ”Toivon myös, että Itämeren ympäristön pelastaminen ei jää alueen taloudellisen kehittämisen jalkoihin”, Hassi esitti.

”Sinänsä on suuri edistysaskel, että nyt on julkaistu ensimmäinen EU-asiakirja, jossa tunnustetaan Itämeren ympäristön ongelmat ja se, että meren pelastamiseen tarvitaan integroitua lähestymistapaa. Toisin sanoen toimiin tarvitaan mukaan kaikki Itämeren alueen maat ja kaikki politiikkasektorit”, Hassi selvitti.

”Ainoa selkeä lainsäädäntötoimi, jota komissio ehdottaa Itämeren ympäristön suojelemiseksi, on fosfaattien kieltäminen pesuaineista”, Hassi totesi. ”Se on kannatettava asia, mutta ei riitä. Suurin Itämereen valuvien rehevöittävien päästöjen lähde on maatalous. Siihen komissio ehdottaa vain vapaaehtoisia toimia. Tämä on todellakin liian vähän”, Hassi moitti.

”Sama pätee laivaliikenteeseen. Komissio ehdottaa neuvotteluja kansainvälisessä merenkulkujärjestössä IMO:ssa, jotta Itämeri määriteltäisiin erityisalueeksi, jolla laivojen jätevedet tulee ottaa talteen. Sen lisäksi komissio ehdottaa kaikenlaista vapaaehtoisuuteen perustuvaa, jotta laivat eivät laskisi vessavesiään mereen. Tämä ei kerta kaikkiaan riitä”, Hassi sanoi.

”EU teki muutama vuosi sitten yksipuolisen päätöksen, että EU-maiden satamiin otetaan vastaan vain kaksoisrungolla varustettuja tankkereita. Sama linja hyväksyttiin IMO:ssa vasta myöhemmin. Miksi muka Itämeren suojelussa ei voitaisi tehdä vastaavaa?”, Hassi ihmetteli. ”Mikään ei estä EU:ta säätämästä lakia, että laiva saa tulla Itämeren alueen EU-satamiin vain, jos se tyhjentää vessa- ja pilssivetensä sataman tankkiin eikä lorota niitä mereen. Laki tulee nyt saada aikaan”, Hassi vaati. ”Tiedonlevitys ja ympäristömerkit laivoille, jotka vapaaehtoisesti tyhjentävät jätevesitankkinsa satamissa ovat riittämättömiä toimia”, Hassi sanoi.

Hassi näkee sinänsä paljon myönteistä komission ehdottamissa maatalouteen kohdistuvissa vapaaehtoisissa toimissa, kuten siinä, että maatalouden kehittämisrahoja voidaan suunnata toimiin, joilla vähennetään fosfori- ja typpilannoitteiden valumista vesistöihin, ongelmallisimpien peltoalueiden identifioimisen ja tutkimusrahojen kohdentamisen Itämeren ympäristön tilan parantamiseen. ”On vain ymmärrettävä, että pelkkien vapaaehtoisten toimien aika on ohi, nyt tarvitaan sitovaa lainsäädäntöä”, Hassi sanoi.

* Itämeri-strategia EU-komission verkkosivuilla* Suomen hallituksen Itämeri-selonteko (pdf-tiedosto)

Jaa sivu: