— Suvi Reijonen

Niinistö ryhmäpuheessa välikysymyskeskustelussa: Taantuma korostaa sosiaaliturvauudistuksen tarvetta

 

Hallituksen asettaman sosiaaliturvan uudistamista pohtivan Sata-komitean tehtävä on taloustaantuman takia noussut yhä tärkeämmäksi ja ajankohtaisemmaksi. Nykyinen sosiaaliturvamme perustuu yhä teollisen yhteiskunnan vakaisiin työsuhteisiin. Sosiaaliturva on nyt uudistettava nykyajan ihmisten tarpeisiin.

- 2000-luvun hyvinvointiyhteiskunnassa sosiaaliturvan tehtävänä on kannustaa ja tukea ihmisten omia elämänvalintoja. Sosiaaliturvan on mahdollistettava erilaiset työn tekemisen tavat, jotta mahdollisimman moni voi osallistua mielekkäällä tavalla työelämään. Sen tulisi toimia välineenä, joka nostaisi siihen turvautuvan nopeasti jaloilleen, Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Ville Niinistö sanoi Vihreiden ryhmäpuheessa välikysymyskeskustelussa.

- Työllistymisen helpottaminen ja pienituloisten työn kannattavuuden parantaminen on ensisijaisen tärkeää. Passivoivasta turvasta on siirryttävä ihmisen omaa aloitteellisuutta tukevaan turvaan.

Sosiaaliturvauudistus on välttämätön, jotta voimme ehkäistä työttömyyden nousemisen pysyvästi korkealle tasolle, Niinistö painotti.

Niinistö nosti myös esiin nuorten työttömyyden ja kiinnitti erityisesti huomiota nuorten miesten vaikeutuneeseen tilanteeseen.

- Viime lamassa nuorten työttömyys nousi erittäin voimakkaasti, pahimmillaan jopa yli 100 000 nuorta oli vailla työtä. Osalle nuorista pitkäaikaistyöttömyydestä tuli pysyvää. Tästä laskusuhdanteesta pitää selvitä niin, että se ei syrjäytä ihmisiä kokonaan työelämästä. Nuorten yhteiskuntatakuusta on pidettävä kiinni ja saatava työmarkkinaosapuolet mukaan tähän työhön; kaikille alle 25-vuotiaille on järjestettävä koulutus- tai työpaikka kolmen kuukauden kuluessa.

Taantumasta ei kuitenkaan nousta vain hoitamalla työttömyyttä. Vihreä eduskuntaryhmä haluaa korostaa, että Green New Deal - vihreä uusjako - ei ole vain ympäristöpolitiikkaa vaan koko yhteiskunnan ja talouden selviytymisstrategia.

- Hallituksen on syksyn lisäbudjetissa tehtävä päätöksiä lisäelvytyksestä julkisiin investointeihin, jos niillä nähdään olevan työllisyystilanteen parantamisen kannalta edelleen merkittävä vaikutus. Elvytystoimet on kohdennettava tavalla joka luo uutta vihreää kasvua, Niinistö sanoi.

Ryhmäpuhe kokonaisuudessaan

Jaa sivu: