— Suvi Reijonen

Ojansuu ryhmäpuheessa kehysselonteon palautekeskustelussa: Viherelvytystä lisäveronkevennysten sijaan

Elvytyksen painopiste Suomessa on ollut verotuksellisissa toimissa. Vihreiden mielestä lisäveronkevennysten sijaan jatkossa elvytysrahoista vähintään puolet tulisi kohdentaa ilmasto- ja ympäristöhankkeisiin.

- Tässä vaiheessa on hyvä todeta, että hallituksen tekemät mittavat veronkevennykset ovat olleet oikea aikaisia. Nyt on kuitenkin verokysymyksissä uudelleen arvioinnin paikka, kuten valiokunnatkin lausuvat, Kirsi Ojansuu sanoi Vihreiden ryhmäpuheessa kehysselonteon palautekeskustelussa.

Ilmastonmuutoksen mukanaan tuoma haaste voidaan kääntää yritystoiminnan mahdollisuudeksi. Vihreiden työpaikkojen syntyä teollisuudessa voidaan edistää valtion aktiivisin toimin. Tämä on tehokkaampi tapa elvyttää kuin tuloverojen kevennykset.

- Keski- ja hyvätuloisiin kohdistuvien veronkevennysten ja erilaisten verotukien vaikuttavuutta on vaikea arvioida. On hyvin todennäköistä, että kuluttajien säästäminen kasvaa taloudellisesti epävarmoina aikoina ja kaikki lisätulot eivät ohjaudu taloutta elvyttävästi.

Mikäli veronkevennyksiä vielä tehdään, ne tulee Vihreiden mielestä kohdentaa vain pienituloisille. Jatkossa onkin varauduttava siihen, että kokonaisveroaste ei voi enää ainakaan laskea ja että veropohjaa on laajennettava.

Puhe kokonaisuudessaan verkossa

Jaa sivu: