— Suvi Reijonen

Sinnemäki ryhmäpuheessa talouden tilasta: Veroasteen maltilliseen nostoon varauduttava

- Kohdennus kulutuksen, pääomiin ja ympäristön kuormitukseen Hallitus on päättänyt vahvistaa julkista taloutta työuria pidentämällä. Vihreä eduskuntaryhmä pitää valintaa hyvänä. Mitä paremmin työurien pidennyksessä onnistutaan, sitä vähemmän paineita on palata muihin vaihtoehtoihin eli menoleikkauksiin tai veronkorotuksiin. Valittua linjaa tullaan varmasti arvioimaan seuraavien vaalien jälkeisissä hallitusneuvotteluissa. Vihreät uskovat, että tasapainon saavuttamiseksi tarvitaan maltillista ja pohdittua veroasteen nostoa. Sinnemäki peräänkuuluttaa jo nyt keskustelua korotuksen kohdennuksesta. - Verotuottoja voidaan mielestämme kasvattaa kulutuksen ja ympäristön kuormituksen verotuksen kiristämisellä, kiinteistöveron osuuden kasvattamisella ja pääomaverojen maltillisella lähentämisellä kohti työn verotusta sekä käymällä läpi kriittisesti erilaiset poikkeukset ja huojennukset. - Osana valmisteilla olevaa verouudistusta tulee käydä kriittisesti läpi kaikki ympäristön kuormituksen kannalta merkittävät tuet ja vähennykset, joita on vielä suhteellisen paljon. Vihreä eduskuntaryhmä muistuttaa, että ilmastopolitiikan vuoksi koko kuluttamisen, liikkumisen, asumisen ja energiantuotannon infrastruktuuri on tulevina vuosikymmeninä rakennettava uudestaan. - Joku tulee tekemään ne työt, joiden avulla maailma siirtyy vähähiiliseen aikaan. Olisi Suomelle suureksi eduksi jos olisimme myymässä matalaenergiataloja, energiatehokkuuskonsepteja ja älykkäitä liikenneratkaisuja, emmekä ostamassa niitä muilta. Vihreä eduskuntaryhmä haluaa hallituksen valmistautuvan syksyn budjettiriiheen pohtimalla juuri tätä: miten voimme vauhdittaa suomalaista osaamista uuden vähähiilisen maailman rakentamisessa. - Erityisen tarkasti tulee käydä läpi ne 125 energiatehokkuutta parantavaa tointa, jotka energiatehokkuuden edistämistä pohtinut toimikunta viime viikolla jätti. Energiankäytön tehostaminen on tehokkain tapa vähentää päästöjä. Energian tehokas käyttö on myös kilpailukykyisen talouden tunnusmerkki.
Jaa sivu: