— Suvi Reijonen

Vihreän talouden työllisyystavoitteet: 50 000 uutta työpaikkaa Suomeen, viisi miljoonaa Eurooppaan

Vihreät asettavat EU:n ja Suomen politiikalle kunnianhimoiset viherkaulustyöpaikkojen tavoitteet vuoteen 2017 mennessä: Suomen on tavoiteltava 50 000 uutta viherkaulustyöpaikkaa. EU:n on pyrittävä luomaan viisi miljoonaa uutta ympäristöalan työpaikkaa.

- Vihreiden työpaikkatavoite ympäristöalalle Suomessa tähtää uuteen vientiteollisuuteen. Uusiutuva energia, energiansäästö, energiatehokkuus ja päästövähennykset luovat uutta teknologiaa, uusia innovaatioita, uusia ammatteja. Ne myös vihertävät vanhoja aloja ja ammatteja. Viherkaulustyöpaikkoja ei toki pidä nähdä suppeasti vain insinöörityönä. Työpaikat pitävät sisällään uudenlaisten, hyvinvointia ja elämänlaatua parantavien palvelujen luomisen eri elämänalueille ja monenlaisilta koulutuspohjilta, sanoo Vihreiden puheenjohtaja Anni Sinnemäki.

Sinnemäki muistuttaa, että metsäteollisuuden rakennemuutos avaa puupohjaiselle bio- ja energiataloudelle uudet mahdollisuudet, kun massateollisuus ei tarvitse enää yhtä paljon puuta omiin prosesseihinsa. Uusia, jalostusarvoltaan paperia ja sellua paljon korkeampia tuotteita on välttämätöntä kehittää.

- Viherkaulustyöpaikkoja syntyy myös kaupunkien palvelualoille myyntityöhön, suunnitteluun ja tutkimukseen sekä maaseudulle energiatuotantoon. Myös kotimaisen infrastruktuurin muutos työllistää valtavasti. Jo suuret vihreät hankkeet Vantaan kehärata, Espoon metro ja Seinäjoki-Oulu-ratatyöt tuovat suoraan vuosiksi tuhansille (yht. noin 26 0000 htv) työtä, vähentävät päästöjä ja helpottavat ihmisten liikkumista, Sinnemäki sanoo.

Vihreät esittävät myös kattavan keinovalikoiman työpaikkatavoitteiden saavuttamiseksi. Vihreiden esittämiä vihreän talouden työllisyyttä edistäviä keinoja ovat muun muassa:

- Uusiutuvan energian syöttötariffien käyttöönotto bioenergialle

- Uusiutuvan energian ja päästövähennysten tavoitteiden nostaminen kunnianhimoisemmaksi Kööpenhaminan kokouksen kautta

- Päästövähennyksiä vauhditettava ilmastolailla, jonka mukaan maat sitoutuvat leikkaamaan päästöjä joka vuosi vähintään viisi prosenttia

- Turpeen energiakäytön tuet poistettava

- Elvytysrahoista vähintään puolet on suunnattava vihreään talouteen

- Kuntien toteutettava Vihreän ilmastoreformin tavoitteet: ilmasto-ohjelmat, led-valaistus, energiankäytön mittaus, uusiutuvaa energiaa, ekoautojen suosiminen jne.

- EU:n ilmastopaketin energiatehokkuusvaatimuksen määrääminen sitoviksi jäsenmaille

- Luodaan strategia puurakentamisen edistämiseksi

- Toisen asteen puujalosteiden (huonekalut, talot, puukäyttöesineet, graafinen teollisuus) tuotantoon, erityisesti mekaaninen metsäteollisuuteen, hyvin resursoitu tutkimus- ja tuotekehittelyohjelma.

Lue Vihreiden Green New Deal -suuntaviivat (PDF)

LiiteKoko
PDF icon GreenNewDeal.pdf567.9 KB
Jaa sivu: