— Suvi Reijonen

Sinnemäki budjettineuvotteluista: Nuorisotyöttömyyttä ratkotaan lisärahoituksella

- Seinäjoki-Oulu-radan rahoitus turvattu

 

Vihreiden puheenjohtaja, työministeri Anni Sinnemäki on kohtuullisen tyytyväinen juuri päättyneen budjettiriihen tuloksiin. Kunnallisveron perusvähennyksen korottaminen on veroratkaisuna sosiaalisesti oikeudenmukainen. Ratkaisut arvonlisäverossa vahvistavat osaltaan veropohjaa, mikä turvaa esimerkiksi sosiaaliturvaa ja kuntien palveluita. Työllisyysmäärärahojen osalta hallitus on reagoinut tämänhetkiseen tilanteeseen.

 

Erityisen tyytyväinen Sinnemäki on nuorisotyöttömyyden torjuntapakettiin, johon ohjataan 33 miljoonaa euroa lisärahaa. Tämä rahoitus käytetään muun muassa työvoimapoliittiseen koulutukseen ja työpajatoimintaan sekä erilaisten oppisopimuspaikkojen löytämiseen.

 

Lisäksi ammatillisten aikuiskoulutuspaikkojen lisäämiseen ja etsivään nuorisotyöhön lisättiin rahoitusta.

 

- Nuorisotyöttömyyden osalta tämä on merkittävä paketti, joka sisältää laajan kirjon toimia työllisyyden parantamiseksi. Jokaisen nuoren tilanne on erilainen ja heidän joukossaan on sekä akateemisesti koulutettuja että vailla opiskelupaikkaa olevia. Heille kaikille on räätälöitävä erilaisia keinoja työllistyä.

 

Vihreät pitävät tärkeänä myös sitä, että energiatehokkaan rakentamisen työvoimakoulutukseen saatiin rahoitusta.

 

Opiskelijoiden kannalta merkittävä päätös on opintojen sairauspäivärahan ja opintojen yhteensovittamisen rahoittaminen.

 

Vihreät ovat hyvin tyytyväisiä Seinäjoki-Oulu-ratahankkeen saamaan 40 miljoonan euron rahoitukseen, joka takaa etteivät työt rakennustyömaalla keskeydy.

 

- Tämä rataratkaisu on elvyttävä. Myös ilmaston kannalta on tärkeää pitää rataverkko kunnossa ja rataliikenne kilpailukykyisenä, Sinnemäki huomauttaa.

 

Vihreiden tavoitteet etenivät myös energiatehokkuuden edistämisessä ja maahanmuuttajien kotouttamisessa. Energiatuki sai 10 miljoonan euron valtuutuksen ja korjausrakentamisen rahat ohjataan ensi vuonna energiatehokkuuden parantamiseen.

 

Oikeusministeriön osalta vankiloiden toimintaedellytykset turvattiin ensi vuodelle lisäämällä rahoitusta kolmella miljoonalla eurolla. Syyttäjien rahoitus parani.

 

Kehitysyhteistyömäärärahojen kasvu myös ensi vuonna oli Vihreille keskeinen tavoite neuvotteluissa. Koska määrärahat kasvavat ensi vuonna vain vähän, on tulevien vuosien kasvu sitäkin tärkeämpää, jotta päästään 0,7 %:n tavoitteeseen vuonna 2015. Tavoitteeseen pääsemiseksi on luotava uskottavat askelmerkit. Nyt sovittu vähennys on kertaluontoinen.

 

- Rahoitus kasvaa vähemmän kuin mitä neuvotteluissa esitimme. Pystyimme kuitenkin turvaamaan sen, että määrärahat nousevat euromääräisesti, vaikka valtion taloustilanne on vaikea. Tämä oli paras saavutettavissa oleva neuvottelutulos näissä olosuhteissa, Sinnemäki toteaa.

 

 

Jaa sivu: