— Suvi Reijonen

Vihreä eduskuntaryhmä budjettineuvotteluista: Oulu-Seinäjoki-radan parannuksen rahoitus tärkeä saavutus

Vihreä eduskuntaryhmä pitää hallituksen saavuttamaa budjettisopua hyvänä ottaen huomioon vaikean taloustilanteen. Erityisesti eduskuntaryhmä haluaa kiinnittää huomiota siihen, että hallitus pystyi järjestämään 40 miljoonan euron lisärahoituksen Oulu-Seinäjoki-radan perusparannukseen. Ilman lisärahaa työt olisivat keskeytyneet. Nyt näillä rahoilla päästään rakentamaan kaksoisraidetta Kokkola-Ylivieska-osuudelle.

- Pohjanmaan radan perusparannus on tärkeässä osassa koko Suomen raideliikenteen kehittämisessä ja liikenteen päästöjen vähentämisessä. Se mahdollistaa liikennemäärien ja -nopeuksien merkittävän lisäämisen. Etelä-Suomen ja Oulun välisen junayhteyden kilpailukykyä on parannettava, jotta niin henkilö- kuin tavaraliikenne siirtyisi yhä enemmän käyttämään ympäristöystävällisiä raiteita. Vihreä eduskuntaryhmä piti pääradan peruskorjausta tärkeimpänä yksittäisenä investointihankkeena näissä neuvotteluissa, sanoo eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Niinistö.

Vihreä eduskuntaryhmä painotti kesäkokouksessaan, että kansalaisten hyvinvointipalvelujen turvaamiseksi ja julkisen talouden kestävyyden varmistamiseksi on syytä kiinnittää huomiota veropohjan riittävyyteen. Hallituksen budjettiriihessä tekemät veroratkaisut arvonlisäverokantojen nostosta sekä makeis- ja virvoitusjuomaverosta osoittavat, että hallitus ottaa tämän huolen vakavasti.

Myös veronkevennysratkaisut ravintoloiden alv:n alentamisesta ruuan alv:n tasolle ja kunnallisveron perusvähennyksen nostosta aiemmin sovitun lisäksi yhteensä 2 200 euroon ovat ryhmän mielestä hyviä.

- Kunnallisveron perusvähennyksen reipas nosto osoittaa, että hallitus pitää lupauksensa siitä että taantumaa ei jätetä heikompien kannettavaksi. Se parantaa kaikkein pienituloisimpien käteen jääviä ansioita ja takaa, että veromuutokset ovat kokonaisuudessaan sosiaalisilta vaikutuksiltaan oikeudenmukaisia, sanoo eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Kirsi Ojansuu.

 

Jaa sivu: