— Suvi Reijonen

Vihreä eduskuntaryhmä linjasi kantojaan budjettiriiheen

Vihreä eduskuntaryhmä kokoontui Vaasan kesäkokouksen yhteydessä keskustelemaan kannoistaan budjettineuvotteluissa.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Niinistö on huolissaan verotuksesta syntyneestä huutokaupasta.

- Olen huolissani siitä että nyt pidetään huutokauppaa veronalennuksista samanaikaisesti kun on tehtävä sisäisiä siirtoja työllisyystoimien rahoittamiseksi ja kehyksissä on tiukkaa. Meillä on ehdotuksia siitä miten veropohjaa voitaisiin vahvistaa, Niinistö sanoi.

Vihreiden mielestä on harkittava luopumista ansiotason nousua vastaavien tuloverotarkistusten tekemisestä. Vihreät ovat jo aiemmin tuoneet esille ehdotukset jäteveron laajentamisesta ja kuntien taloutta kohottavasta kiinteistöveron maltillisesta korotuksesta jo aiemmin sovitun lisäksi. Veropohjan varmistaminen tekee mahdolliseksi pienituloista hyödyntävän kunnallisen perusvähennyksen korottamisen jo sovitusta 2 000 eurosta 2 500 euroon. Lisälasku vähennysrajan korottamisesta 500 eurolla on noin 150 miljoonaa euroa.

- Ansiotason nousua vastaavat verotarkistukset hyödyttäisivät myös niitä, joiden tulotaso joka tapauksessa nousee. Tästä luopuminen tuottaisi noin 300 miljoonaa euroa valtion kassaan. Kuntaveron perusvähennys parantaisi juuri niiden asemaa, joihin taantuman vaikutukset ovat kohdistuneet kovimmin, Niinistö sanoi.

- Elvytyksen kannalta veronkevennysten kohdentaminen pienituloisille olisi tehokkainta, sillä suuri osa käteen jäävistä lisäeuroista suuntautuu suoraan kotimaiseen kulutukseen, totesi eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Kirsi Ojansuu.

Vihreä eduskuntaryhmä kiirehtii rakennusalan käännetyn arvonlisäveron toteuttamista.

- Rakennusalalla on elvytetty paljon. On myös tärkeää, että on reilut pelisäännöt rehellisille yrittäjille. Käännetty arvonlisävero on myös keino torjua järjestäytynyttä rikollisuutta, Niinistö sanoi.

Vihreä eduskuntaryhmä kannattaa kiinteistöveron alarajan nostoa.

- Katsomme, että kiinteistöveron alarajan maltillinen korottaminen 0,1 prosenttiyksiköllä on kestävä tapa vahvistaa kuntataloutta, sillä veron tuotto on erittäin vakaa. Koska alarajan nosto koskee kaikkia kuntia, hillitsee se samalla kuntien välistä kilpailua asukkaista tai yrityksistä, totesi Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja ja verojaoston jäsen Kirsi Ojansuu. Alarajan nosto 0,1 prosenttiyksiköllä toisi kuntien kassaan vähintään 90 miljoonaa euroa.

Vihreä eduskuntaryhmä toistaa myös vaatimuksensa jäteveron ulottamisesta teollisuuden omille kaatopaikoille. Ensiaskeleet voidaan ottaa porrastetusti, jottei teollisuutta rasiteta uusilla kustannuksilla juuri pahimman taantuman aikana. Suunnan on kuitenkin oltava selvä: kaikki jäte on pantava verolle ja vero on porrastettava sen mukaan, miten jäte käsitellään.

Eduskuntaryhmä esittää myös vapaasta autoedusta luopumista verotuksessa.

Eduskuntaryhmä keskusteli myös koulupudokkuudesta. Aihe on noussut esiin julkisessa keskustelussa oppivelvollisuusiästä.

- Oppositio on ehdottanut oppivelvollisuusiän nostamista ratkaisuna koulupudokkaiden määrän kasvuun. Meidän mielestämme oppivelvollisuusiän nostaminen ei yksin ratkaise mitään, totesi eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto.

- Tarvitaan lisää ammatillisen opetuksen aloituspaikkkoja, mutta myös vaihtoehtoisia oppimisympäristöjä. Pudokkaissa on vailla peruskoulun päästötodistusta olevia, ammatilliset opinnot keskeyttäneitä, erilaisia oppijoita ja maahanmuuttajanuoria. Työpajat ovat osoittautuneet hyödyllisiksi niille, jotka oppivat parhaiten tekemisen kautta. Tämä hallitus on satsannut etsivään nuorisotyöhön. Se on osoittautunut tehokkaaksi, mutta nyt on kysyttävä, mitä löydetyille nuorille voidaan tarjota. Nyt olisi viisasta kehittää työpajojen ja oppilaitosten, samoin kuin työpajojen ja yritysten välistä yhteistyötä, Alanko-Kahiluoto sanoi.

Jaa sivu: